Wie neemt verantwoordelijkheid voor het tegengaan van stedelijke versnippering?
Winkelstraat in binnenstad van Almere. Beeld Maarten Feenstra en Richard Terborg

Wie neemt verantwoordelijkheid voor het tegengaan van stedelijke versnippering?

Vlak voor zijn aftreden wijst demissionair minister Hugo de Jonge nog eens meerdere locaties in het westen, noorden en zuiden van het land aan voor extra woningbouw. In een interview prijst hij dan ook de ambitie van het nieuwe kabinet om de jaarlijkse bouw van 100.000 nieuwe woningen door te zetten. Het enige wat ik proef, is kwantiteit. Een overkoepelende strategie die vragen beantwoordt als 'hoe dan?' en 'met welke kwaliteit?' wordt - opnieuw - overgeslagen.

Jammer, zegt Robbert Jan van der Veen van ECHO Urban Design. Hij ziet al jarenlang toe hoe de overheid de verantwoordelijkheid voor het stedenbouwkundig ontwerp loslaat, met alle gevolgen van dien. ‘Gemeenten maken omgevingsvisies en ontwikkelkaders en de markt vult die in met "buurten". Daardoor blijven stedenbouwkundige postzegels over. Het gevolg: een versplintering van het stedelijk landschap.’

Juist in een verdichtende stad is nu belang aan samenhang door grip op de details te hebben. Een taak voor de overheid, zegt Van der Veen, om te zorgen voor ‘goede overgangen tussen gebouw en buitenruimte'. Ook pleit hij ervoor architectenbureaus een grotere verantwoordelijkheid te geven als bouwvrouw en -heer, zodat zij regie houden op ontwerp, kwantiteit én kwaliteit.

Veel leesplezier!

Reinoud Schaatsbergen

Reinoud Schaatsbergen

Vakredacteur stedenbouw

Reinoud Schaatsbergen is schrijver en redacteur. Binnen de Architect is hij vakredacteur stedenbouw, met specifiek aandacht voor gebiedsontwikkelingen, landschapsarchitectuur en de maatschappelijke impact van (stedelijke) omgevingen.

Ideeën, vragen of opmerkingen? Mail naar reinoudschaatsbergen@vmnmedia.nl