Architectuur als culturele waarde

Elke editie van ARC Podium krijgt een eigen thema. Met ARC24 Podium wil de redactie een pleidooi houden voor het belang van de culturele waarde van architectuur. Architectuur is enerzijds nuttig. Het moet op een zo goed mogelijk manier beantwoorden aan zoveel mogelijk functionele eisen, van gebruik tot duurzaamheid.  Maar architectuur vormt ook de achtergrond van het leven. Architectuur is een culturele drager, waardoor iemand zich kan verhouden tot de Nederlandse cultuur, net als dat muziek of literatuur heeft het een waarde voor de samenleving. Architectuur de cultuur van een land representeren en versterken, of er juist afbreuk aan doen.

 

Helaas wordt deze culturele waarde momenteel te weinig onderkend, mede door het afbrokkelende architectuurbeleid van de afgelopen decennia. Hoe zorgen we ervoor dat architectuur niet alleen wordt gezien als een praktisch nut, maar ook al belangrijke culturele waarde? En wat is die waarde op dit moment precies? Tijdens ARC24 Podium wil de redactie deze vragen onderzoeken.