Mechtild Stuhlmacher - Voorzitter

Mechtild Stuhlmacher werd in Duitsland geboren, studeerde muziek en architectuur in Duitsland en Nederland en studeerde af aan de TU in Delft. Ze werkte bij verschillende bureaus in Nederland en Engeland en richtte in 2001 het bureau Korteknie Stuhlmacher Architecten op, samen met Rien Korteknie. Ze was redactielid van het architectuurtijdschrift OASE en werkte mee aan twee edities van het architectuurjaarboek Vlaanderen. Ze is sinds 1997 als docente verbonden aan de TU Delft en geeft regelmatig lezingen in  binnen en buitenland.

Mechtild Stuhlmacher - Voorzitter

Ard Hoksbergen

Ard Hoksbergen studeerde architectuur aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Met zijn afstudeerproject won hij de Archiprix, waarna hij zich als zelfstandig architect vestigde. Voor zijn ontwerp voor een basisschool in Amsterdam ontving hij de Abe Bonnema Prijs. Ard heeft een jong bureau dat ‘slow architecture’ voorstaat. Met aandacht voor traditie en ambacht, puur en subtiel in gebruik van materialen. Gebouwen die zich niet opdringen maar zich verleidelijk nestelen in de omgeving en zorgen voor een nieuwe dynamiek.

Ard Hoksbergen

Sabine Lebesque

Sabine Lebesque is architectuurhistoricus. Ze was verbonden aan het Nederlands Architectuurinstituut en werkt sinds 2000 bij de gemeente Amsterdam Grond en Ontwikkeling als senior adviseur Ruimtelijke Kwaliteit. Ze schreef een biografie over Yona Friedman, geeft lezingen en maakt tentoonstellingen. Daarnaast schreef Lebesgue mee aan de Groene Architectuurgids van Arcam (2022) en is ze verantwoordelijk voor de jaarlijkse documentatie Projectenboek Gebouwd in Amsterdam waaraan de Zuiderkerkprijs is gekoppeld. Naast haar interesse voor stedelijke ontwikkeling in Europa, ligt haar affiniteit bij niet-westerse steden, in het bijzonder Dakar, Senegal..

Sabine Lebesque

Peter Michiel Schaap

Peter Michiel Schaap studeerde architectuur- en stedenbouwgeschiedenis en kunst- en kunstbeleid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij werkte onder meer bij de gemeente Haarlemmermeer, de Architekten Cie., het College van Rijksadviseurs en de Regio Groningen - Assen. Hij is actief als zelfstandig adviseur, projectleider en publicist en initieerde diverse grote projecten en conferenties rond de relatie tussen gezondheid en de gebouwde omgeving, waaronder Ruimte voor Gezondheid en Building the Future of Health. Daarnaast is hij parttime directeur van GRAS, het architectuurcentrum van Groningen

Peter Michiel Schaap

Floortje Keijzer -Secretaris

Floortje Keijzer is vakredacteur Architectuur. Ze is architect en architectuurhistorica. Binnen de Architect richt ze zich op voorbeeldstellende projecten maar ook op bredere thema's zoals de aanbestedingscultuur en het werkklimaat binnen architectenbureaus.

Floortje Keijzer -Secretaris