Raad van Advies

De Raad van Advies voorzag ARC Podium van de thematische invulling. De raad koos drie sprekers uit die de culturele waarde van architectuur agenderen en de Nederlandse context in perspectief zetten. Naast hun adviesfunctie zijn de raadsleden voorzitter van de drie ARC24 Awards.

 

Ninke Happel 

Ninke Happel studeerde architectuur en omgevingspsychologie aan de TU Delft en de KU leuven. In 2007 startte Happel Cornelisse Verhoeven, een architectenbureau dat werkt aan een breed portfolio van renovaties, restauraties, herbestemmingen en nieuwbouw van publieke gebouwen, woongebouwen en openbare interieurs in Nederland en België. Naast de werkzaamheden voor HCVA geeft ze regelmatig lezingen in binnen- en buitenland, is ze voorzitter van Stichting Jos. Bedaux, lid van Platform Woonopgave en heeft ze de coöperatieve vereniging Het Rotterdams Woongenootschap geïnitieerd.

 

Pierre-Alexander Marchevet

Pierre-Alexander Marchevet is landschapsarchitect en associate van OKRA Landschapsarchitecten. Met een focus op stedenbouwkundige en landschappelijke ontwerpprojecten heeft Marchevet een integrale aanpak ontwikkeld die aspecten als poëzie en innovatie, ruimtelijke kwaliteit en site-specifieke verhalen combineert. Marchevet studeerde landschapsarchitectuur aan de Versailles School of Landscape Architecture (ENSP) en aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam, waar hij tegenwoordig ook les geeft. Voordat hij bij OKRA kwam, werkte hij bij Latitude Nord Paysagistes in Parijs en bij Karres en Brands Landscape Architects in Nederland.

 

Mechtild Stuhlmacher

Mechtild Stuhlmacher werd in Duitsland geboren, studeerde muziek en architectuur in Duitsland en Nederland en studeerde af aan de TU in Delft. Ze werkte bij verschillende bureaus in Nederland en Engeland en richtte in 2001 het bureau Korteknie Stuhlmacher Architecten op, samen met Rien Korteknie. Ze was redactielid van het architectuurtijdschrift OASE en werkte mee aan twee edities van het architectuurjaarboek Vlaanderen. Ze is sinds 1997 als docente verbonden aan de TU Delft en geeft regelmatig lezingen in  binnen en buitenland.