Hoe ontwerp je een werkelijk duurzaam gebouw?
Beeld Maxim de Gilder

Hoe ontwerp je een werkelijk duurzaam gebouw?

De redactie gelooft dat architecten een sleutelpositie kunnen innemen in het realiseren van duurzame leefomgevingen. Wij zien genoeg voorbeelden dat ze als voortrekkers per situatie allerlei duurzame maatregelen op elkaar stapelen. Op basis van een erkend certificaat, een CO2-rekenmethode of hun eigen boerenverstand.

Tegelijkertijd zien we ook dat duurzaam bouwen complex is. Als oplossing kiezen veel architecten ervoor zich te focussen, op bijvoorbeeld de toepassing van biobased of hergebruikte materialen, energiebesparing of CO2-reductie. Maar hierdoor loop je het risico de integrale duurzaamheid van een gebouw uit het oog te verliezen, niet aan te sluiten bij Nederlandse wet- en regelgeving of te ontwerpen voor hele specifieke situaties, aldus Sander Woertman.

Hoe kun je focussen op de belangrijkste impactgebieden én oog houden voor de complexiteit van de transitieopgave, zonder aan milieuwinst in te leveren? Hoe maak je de juiste keuzes in een oneindig complex werkveld? En wat vraagt dit van ontwerpers? Deze vragen hielden Woertman de afgelopen tijd bezig. Voor de Architect schreef hij een artikel, waarvan deze week het eerste deel is gepubliceerd.

Het artikel is een mooie opmaat naar onze avond in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam op 19 juni. Tijdens deze avond lichten Do Janne Vermeulen, Janneke van der Velden en Cécilia Gross elk een gebouw toe waarin verschillende duurzame maatregelen zijn toegepast, presenteren Jurriaan van Stigt en Guus Degen hun eigen ontwikkelde CO2-rekenmethoden. Tenslotte reflecteren Laetitia Nossek en Rijksbouwmeester Francesco Veenstra op wat nou een echt duurzaam gebouw is. 

Lees het artikel van Sander Woertman en praat mee in Pakhuis de Zwijger!

Groet, Merel

PS Heb je alle ARC-projecten die op de longlists staan van de Architectuur, Stedenbouw en Interieur Award al bekeken? Binnenkort komen de jury’s bijeen om per award drie nominaties te bepalen.

Merel Pit

Merel Pit

Hoofdredacteur de Architect

Merel Pit (1981) is sinds januari 2021 hoofdredacteur van de Architect. Daarmee is ze terug op haar ‘oude nest’ waar ze in 2008 als vakredacteur haar carrière in de architectuurjournalistiek begon. Heb je input voor sterke verhalen? Mail haar op merelpit@vmnmedia.nl.