'Zonder draagvlak is elke transitie een strijd'
Overbrug in het Museumpark, RAM. Beeld Ossip Architectuur Fotografie

'Zonder draagvlak is elke transitie een strijd'

'Stop met klagen en sluit je aan!' Aric Chen, directeur van het Nieuwe Instituut, is het commentaar dat er binnen het Nieuwe Instituut te weinig aandacht voor architectuur is zat. Volgens hem besteedt de instelling voldoende aandacht aan architectuur, ook op de nationale schaal. Een groep architecten zegt juist het tegenovergestelde.

Floortje Keijzer schreef een verhelderend stuk over deze tegenstelling. Want moeten architecten zich nu met het Nieuwe Instituut verenigen, waar Chen allesbehalve subtiel tot oproept, of is het tijd voor een nieuwe insteek van het Nieuwe Instituut met meer aandacht voor het Nederlandse architectuurdiscours? De vakwereld blijft hierover verdeeld en dat terwijl de noodzaak voor meer zichtbaarheid wél breed wordt erkend.

Dat ziet ook Barbara Luns, directeur van Architectuur Instituut Rotterdam. Met de Rotterdam Architectuur Maand programmeert ze niet alleen vakinhoudelijke discussies, maar ook laagdrempelige publiekstrekkers. ‘Als vakgemeenschap kijken we graag met elkaar naar ingewikkeld schema’s en flashy renderings, het liefst gelardeerd met onleesbare tekst’, zegt Luns in een interview met Charlotte Thomas. ‘Maar daarmee krijg je niet de handen op elkaar voor ruimtelijke transities.’

Luns pleit ervoor niet in abstractie te verzanden en de complexe ruimtelijke veranderingen ook als culturele opgave te beschouwen. ‘Zonder draagvlak is elke transitie een strijd en wordt elke verandering ervaren als iets dat bewoners overkomt. Op afstand blijven is geen optie; we hebben iedereen nodig!’

Veel leesplezier gewenst!

Reinoud Schaatsbergen

Reinoud Schaatsbergen

Vakredacteur stedenbouw

Reinoud Schaatsbergen is schrijver en redacteur. Binnen de Architect is hij vakredacteur stedenbouw, met specifiek aandacht voor gebiedsontwikkelingen, landschapsarchitectuur en de maatschappelijke impact van (stedelijke) omgevingen.

Ideeën, vragen of opmerkingen? Mail naar reinoudschaatsbergen@vmnmedia.nl