Transformatie TechMed Centre Universiteit Twente
De oude staalconstructie van de technohal is in het zicht gebleven

Transformatie TechMed Centre Universiteit Twente

Partnerartikel - De verouderde Technohal van de Universiteit Twente heeft een grootscheepse transformatie ondergaan. De originele functie van de procestechnologiehal was door de technologische vooruitgang al jaren geleden verloren gegaan. De architectonische en culturele waarde van het gebouw waren, samen met de functionele en technische mogelijkheden, aanleiding om de Technohal een nieuwe bestemming te geven en te transformeren tot modern TechMed Centre, waarin duurzaamheid en circulariteit centraal staan.

In 2015 werd gestart met de grootschalige renovatie van het gebouw. De vraag vanuit de Universiteit was duidelijk: creëer een duurzaam en generiek gebouw dat voor verschillende doelgroepen geschikt is. Het moet een plek worden waar studenten en medewerkers elkaar kunnen ontmoeten, waar voldoende lab- en studieruimte is, en er moeten flexibele kantoorruimtes voor medewerkers zijn. Iedere ruimte moet zo zijn ingericht dat alles aanwezig is om die ruimte zo functioneel mogelijk te maken. Zoveel mogelijk materiaal moet worden hergebruikt en de kenmerkende elementen van het gebouw, zoals de staalconstructies, moeten behouden blijven.

Ook in de inrichting moesten duurzaamheid en circulariteit naar voren komen. Het was vanaf het begin van het project een gegeven dat de faculteit zoveel mogelijk haar eigenmeubilair mee wilde nemen. Voor de uitvoering van dit project werd een mini competitie uitgeschreven waarbij Rohde & Grahl als overtuigende winnaar uit de bus kwam. Niet alleen vanwege de aanwezige kennis en ervaring op het gebied van circulariteit, maar zeker ook naar aanleiding van het uitgebreide plan van aanpak én de presentatie daarvan. Rohde & Grahl benaderde het vanaf het begin niet als losstaand project, maar als de start van een nieuwe manier van werken die in de loop der jaren verder kan worden ontwikkeld. Het plan van aanpak kijkt dan ook verder dan de herinrichting: het toekomstige onderhoud en uiteindelijke recyclen van het meubilair zijn hier ook in meegenomen.

Working Well

De missie van Rohde & Grahl is ‘working well’, origineel gestoeld op de optimale duurzame, inspirerende en gezonde werkomgeving voor iedereen. In de context van dit project krijgt het nog een andere betekenis: als een bron (‘well’) van fysieke elementen voor een optimale werkplek. Uitgangspunt was het meubilair niet an sich te hergebruiken, maar zoveel mogelijk te refurbishen en waar nodig aan te vullen met nieuw meubilair dat past in het totale ontwerp. De eerste stap was een 2-daagse inventarisatie van al het aanwezige meubilair, dat verspreid stond over meerdere locaties, zodat er een goed beeld ontstond van het beschikbare materiaal.

In samenwerking met interieur architect Jos Bogaarts van Team T (bestaande uit: Defesche Van den Putte architectuur en stedenbouw, Bo.2 Rotterdam, Buro Bogaarts en Aronsohn ) is vervolgens een plan opgesteld hoe het geïnventariseerde meubilair weer kon worden ingepast in het totale ontwerp. De belangrijkste uitdaging hierbij: hoe krijg je oud meubilair, van verschillende types in dezelfde look & feel?

Belangrijk voor de Universiteit was dat de wensen van de toekomstige gebruikers ook zouden worden gehoord en dat hier zoveel mogelijk rekening mee zou worden gehouden. Deze wensen zijn gecombineerd met de visie van de interieurarchitect, waarbij uniformiteit en functionaliteit als uitgangspunt werden aangehouden. Op basis van de wensen en eisen is een proefopstelling neergezet: een hele kantoorruimte is ingericht met een selectie van aangepast bestaand meubilair. Deze kon zo in de praktijk worden getest door de toekomstige gebruikers. Na de feedback die hieruit voortvloeide zijn de laatste puntjes op de ‘i’ gezet alvorens met de grote klus kan worden begonnen: het transformeren van al het bestaande meubilair.

Het meubilair is zoveel mogelijk gerefurbished en waar nodig aangevuld met nieuw meubilair

Uitdagingen

Gaandeweg het project kwam men voor de nodigde uitdagingen te staan. Jos Bogaarts: “Wanneer je circulair aan de slag gaat met meubels kom je toch tegen dat het makkelijker is gezegd dan gedaan. Hoe werk je een bestaand frame weer af nadat het in stukken is gezaagd zodat het toch weer mooi één geheel wordt? Hoe zorg je dat een verzaagd tafelblad weer netjes op een frame terecht komt en dat de randen goed zijn afgewerkt.” Met name dit laatste bleek lastig te zijn: het recyclen van de tafels was niet mogelijk vanwege de volkernbladen. Daarom is besloten om het materiaal te behouden en te voorzien van een nieuwe toplaag.

Léon Hindriks (accountmanager Rohde & Grahl) geeft aan: “Doordat er verschillende partijen bij het project waren betrokken lag de grootste uitdaging erin om dit allemaal op elkaar af te stemmen, zodat alle leveringen en montages op de juiste manier en binnen het juiste tijdsbestek werden uitgevoerd. De inventarisatie van de meubels was bijvoorbeeld al geruime tijd voor de start van het project gedaan. In de loop van het project bleek echter dat het totaal aantal beschikbare stoelen dat in aanmerking kwam voor herstoffering in de tussentijd was veranderd. Gelukkig konden we rekenen op de flexibiliteit van onze partners, waardoor alles uiteindelijk zonder vertraging kon worden opgeleverd.” Het werken met deze partners had nog een bijkomend voordeel, aldus Hans Bloemendaal (Sustainability Manager Rohde & Grahl): “Het opknappen en aanpassen van meubilair is gedaan met lokale partners en omdat de activiteiten zich uitstekend lenen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben we ook kans gezien om hier ’social return’ toe te passen.”

In de praktijk

Onlangs is het nieuwe gebouw officieel geopend en in gebruik genomen. Er wordt door de verschillende partijen positief naar het project en het eindresultaat gekeken. Architect Dirk van de Pol (Bo2.Rotterdam Ruimtelijk Ontwerp en Strategie): “Het is fantastisch dat dit gebouw behouden heeft kunnen blijven. De oude structuur, het oude staal is allemaal nog in zicht. We hebben geprobeerd de structuur bloot te leggen en zoveel mogelijk van het gebouw te blijven gebruiken, en daar waar we dingen hebben aangevuld in de stijl van het gebouw te blijven.” Op elke verdieping zijn plekken gemaakt waar mensen kunnen studeren of met elkaar kunnen overleggen. Studenten staan op deze plekken in direct contact met de kantoren en laboratoria. Door de mix van nieuw en bestaand meubilair is een mooie omgeving gecreëerd waar iedereen zich huis voelt. Interieur architect Jos Bogaarts: “Je ziet heel erg goed terug hoe de samenwerking is geweest met de architecten om te zorgen dat het gebouw en interieur een geheel vormen. We zijn hier erg tevreden over. Het is fijn dat we in Rohde & Grahl een partij hebben gevonden die begrijpt wat we bedoelen.”

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Rohde & Grahl.