Project

ARC18: Waddenbelevingspunt, Den Oever – Knevel Architecten

Architectuur

Aan de noordkant van Den Oever ligt een kwelder: Het Schor. Na hoogwater blijft op deze buitendijkse landaanwas telkens een laagje modder achter waardoor de grond erg vruchtbaar is. Dit zorgt voor de aanwezigheid van bijzondere vogelsoorten en is daarom een plek waar veel vogelaars hun hart op kunnen halen. Ten noordoosten van Den oever ligt een Leidam waar in de zomer de grootste lepelaar kolonie van Europa te vinden is.

Toelichting: Knevel Architecten

De dijken rondom de Waddenhaven steken ver de Waddenzee in, dat maakt het een ideale plek voor het ervaren van natuurbeleving in algemene zin. Van het wad en de bijbehorende getijden tot het vergezicht en de weersinvloeden. Verder is de Waddenhaven een van de donkerste plekken van ons land, wat prachtig is om de sterren te bekijken.

Kortom deze plek vroeg om en een uitkijkpunt, niet alleen voor uitzicht over Het Schor, de Leidam en de Werelderfgoed Waddenzee, maar ook over De Afsluitdijk en het dorp Den Oever.

Waddenbelevingspunt Den Oever

Het belevingspunt is gebouwd in opdracht van gemeente Hollands Kroon, met inzet van de Vogelbescherming en het Waddenfonds (financiering via het project Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen), Staatsbosbeheer (leverancier van het inlands hout uit Petten), de Provincie Noord-Holland (subsidie uitvoeringsprogramma Kust) en De Nieuwe Afsluitdijk.

Ronde plateaus

Er is gekozen voor een eenvoudig bouwwerk met ronde plateaus, De ronde vorm drukt geen voorkeur uit, omdat het uitzicht 360 graden rond even indrukwekkend is. De tweede verdieping die 3 meter boven de dijk ligt vergroot de afstand tot de horizon vele male, tot wel 8km.

Het belevingspunt is geïnspireerd op de off-shore industrie, vandaar de gele staalconstructie. Samen met Pieters Bouwtechniek is het ontwerp gemaakt voor een constructie van de twee plateaus met een excentrisch geplaatste centrale kern. Door te kiezen voor een centrale kern als constructieve basis kan het bouwwerk met een minimale footprint geplaatst worden naast de dijk. Om het bouwwerk een zachte uitstraling te geven is gekozen voor houten lamellen. De lamellen bieden bezoekers enerzijds bescherming tegen weersinvloeden, anderzijds bieden ze een basis voor het uitkijken: men kan erop leunen, ze als statief voor camera of verrekijker gebruiken of erachter schuilen en ongezien naar de vogels turen. De lamellen zijn vervaardigd van inlands douglashout geleverd door Staatsbosbeheer. Het douglashout is onbewerkt en zal verkleuren onder de weersinvloeden. Daarmee gaat het Waddenblevingspunt leven en is af te lezen hoe lang het uitkijkpunt er al staat.

Waddenbelevingspunt Den Oever

Het ontwerp is via een openbare aanbesteding aan KWS gegund. Vanwege hun expertise hebben zij een budgetbesparende fundering kunnen voorstellen, namelijk door middel van een monopile zoals ook windmolens op zee worden gefundeerd.

Het hele bouwwerk is geprefabriceerd en geconserveerd in de constructiewerkplaats in Rotterdam, vervolgens per binnenvaartschip naar Den Oever getransporteerd en op de (monopile)fundering geplaatst; dit alles in 4 dagen met minimale overlast voor de omgeving.

Eind december is het waddenbelevingspunt toegankelijk voor de bezoekers. Op beide plateaus zijn informatiepanelen geplaats, en op het bovenste plateau is een verrekijkers gemonteerd voor publiek gebruik. Vogelaars, wandelaars, toeristen, natuurliefhebbers, inwoners van Den Oever, voor iedereen is er wat te beleven op het uitkijkpunt.

Resultaten voor ‘Den Oever’

Foto's

Ontwerp en realisatie

 • Projecttitel Waddenbelevingspunt
 • Projectarchitect(en) Benjamin Robichon
 • Medewerkers Barbara Dirks, Lard Joordens, Ramon Acha Valls
 • Adviseur constructie Pieters Bouwtechniek
 • Adviseur installaties Pieters Bouwtechniek (constructie)
 • Aannemer Volkers Staal en Funderingen
 • Netto vloeroppervlakte (m2) 100 m2
 • Voorlopig ontwerp januari 2015
 • Aanvang bouw mei 2017
 • Oplevering december 2017
 • Opdrachtgever Gemeente Hollands Kroon
 • Ontwerpbureau Knevel architecten
 • Leverancier hout Staatsbosbeheer/Hollands Hout
 • Informatiepanelen Bos, Tekst in uitvoering

Locatie

Reageer op dit artikel