ARC24 Stedenbouw Award: ontmoet de jury
V.l.n.r. Tess Broekmans, Pierre-Alexandre Marchevet, Richard Koek, Frans Soeterbroek en Reinoud Schaatsbergen

ARC24 Stedenbouw Award: ontmoet de jury

Voor de ARC24 Stedenbouw Award zijn we op zoek naar stedenbouwkundige en landschappelijke plannen die integraal antwoord geven op opgaves als de woningbouwcrisis, verdichting en klimaatadaptatie. Daarnaast kijkt de jury dit jaar speciaal naar de culturele waarde van de ingezonden stedenbouwprojecten. Wie is de jury, en waar leggen zij de focus? We stellen Pierre-Alexandre Marchevet, Tess Broekmans, Richard Koek en Frans Soeterbroek kort voor.

De redactie stelde ieder jurylid twee vragen: ‘Waar focus je je op in de jurering?’ en ‘Hoe verhoudt een geslaagd stedenbouwkundig project zich tot architectuur en huidige ruimtelijke en/of maatschappelijke opgaves?’.

Pierre-Alexandre Marchevet
Pierre-Alexandre Marchevet

Pierre-Alexandre Marchevet, voorzitter

Pierre-Alexandre Marchevet is landschapsarchitect en associate van OKRA Landschapsarchitecten. Met een focus op stedenbouwkundige en landschappelijke ontwerpprojecten heeft Marchevet een integrale aanpak ontwikkeld die aspecten als poëzie en innovatie, ruimtelijke kwaliteit en site-specifieke verhalen combineert. Marchevet studeerde landschapsarchitectuur aan de Versailles School of Landscape Architecture (ENSP) en aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam, waar hij tegenwoordig ook lesgeeft. Voordat hij bij OKRA kwam, werkte hij bij Latitude Nord Paysagistes in Parijs en bij Karres en Brands Landscape Architects in Nederland. 

‘Ik focus mij op de zichtbare en onzichtbare impact die projecten hebben op stad, mens en milieu en hoe die zich verhouden ten opzichte van de uitdagingen van vandaag en morgen.’

‘Een geslaagd stedenbouwkundig project laat een intelligente, liefdevolle en zorgvuldige aanpak zien en heeft aandacht voor zijn bijzondere structuur, textuur of draagkracht. Succesvolle projecten zijn niet alleen projecten die één keer tot bloei komen, maar vooral zorgen dat er op de lange termijn aantrekkelijke en gezonde leefmilieus ontstaan.’

Tess Broekmans
Tess Broekmans

Tess Broekmans

Tess Broekmans is partner en stedenbouwkundige bij Urhahn, met een specialisme in binnenstedelijke transformatie. Ze werkt momenteel aan onder andere de ontwikkeling van Oostenburg in Amsterdam. Als hoogleraar Urban Design aan de TU Delft werkt Broekmans aan het versterken van het ontwerponderwijs en de wisselwerking tussen praktijk en universiteit. Daarnaast geeft ze les aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam en de master sustainable urban design in Lund (Zweden) en is ze bestuurslid bij Arcam, architectuurcentrum Amsterdam.

‘Ik ben vooral benieuwd hoe mooie plannen zich bewijzen in de praktijk. Kijk nog eens in je la met afgeronde projecten: wat is er ondertussen gerealiseerd en is het geworden wat je ervan gehoopt had?’

‘Een goed stedenbouwkundig plan geeft ruimte aan de architect om eigen expertise in te zetten.’

Richard Koek. Beeld Ineke Oostveen
Richard Koek. Beeld Ineke Oostveen

Richard Koek

Richard Koek is opgeleid als stedenbouwkundige aan de TU Delft. Hij leidde tot 2008 het Haagse bureau CH & Partners, waarvoor hij aan een groot aantal projecten op het grensvlak tussen stedenbouw en landschapsarchitectuur werkte. Koek is in 2009 toegetreden tot Rijnboutt en heeft daar in vijftien jaar een breed portfolio aan complexe binnenstedelijke projecten ontworpen en gerealiseerd. Sinds oktober 2023 geeft Koek als expert stedenbouw inhoudelijk leiding aan de dienst Stedenbouw & Planologie van de gemeente Den Haag.

Stedenbouw is kaderstellend, communicerend, vragend en uitdagend. Architectuur komt niet rechtstreeks uit de stedenbouw voort; de bouwkundige programma's, ambities in duurzaam bouwen en de inbreng van vakmensen is een verrijking van het stedenbouwkundig plan en het plan voor de onbebouwde ruimte. Een stedenbouwkundig plan biedt ruimte voor architectuur.’

‘Met een goed stedenbouwkundig plan wordt het gesprek over omgevingskwaliteit gevoerd. Wat voor stad, buurt, straat willen we zijn? Hoe heeft de bevolking, oud en nieuw, er zijn plek in? Hoe organiseren we een leefbare, gezonde omgeving, ook in de zich verdichtende stad?’

Frans Soeterbroek
Frans Soeterbroek

Frans Soeterbroek

Frans Soeterbroek is socioloog en verbindt als adviseur, activist en publicist de wereld van stads- en gebiedsontwikkeling met die van gemeenschapsvorming en democratisering. Hij adviseert gemeenten hoe fysieke ingrepen te verbinden met het bouwen van gemeenschappen en hoe burgers een positie kunnen worden gegeven in ontwerp- en planprocessen, alsook bij de invoering van de omgevingswet. Soeterbroek publiceert veel over deze thema’s in de vorm van blogs, artikelen en essays op zijn website.

‘Ik focus me vooral op de vraag of stedenbouw ook samenlevingsbouw is. Wordt er zichtbaar dat het niet alleen om een fysieke ingreep gaat, maar er ook een positief effect optreedt op hoe we samen leven?’

‘Stedenbouw is veel meer dan architectuur. Het gaat vooral over welke samenleving en buurten we bouwen en versterken en of de aansluiting met de dagelijkse leefomgeving van mensen daadwerkelijk wordt gezocht en gevonden. Er zijn inderdaad grote maatschappelijke opgaven te vervullen, maar het gaat mis wanneer die als ufo's in buurten en gebieden landen. Ze moet organisch aansluiten op wat er al is en goed ingebed worden in de lokale context.’

Reinoud Schaatsbergen. Beeld Lin Woldendorp
Reinoud Schaatsbergen. Beeld Lin Woldendorp

Reinoud Schaatsbergen, secretaris

Reinoud Schaatsbergen is schrijver en redacteur. Binnen de Architect is hij vakredacteur stedenbouw, met specifiek aandacht voor gebiedsontwikkelingen, landschapsarchitectuur en de maatschappelijke impact van (stedelijke) omgevingen. 

Reinoud Schaatsbergen

Reinoud Schaatsbergen

Vakredacteur stedenbouw

Reinoud Schaatsbergen is schrijver en redacteur. Binnen de Architect is hij vakredacteur stedenbouw, met specifiek aandacht voor gebiedsontwikkelingen, landschapsarchitectuur en de maatschappelijke impact van (stedelijke) omgevingen.

Ideeën, vragen of opmerkingen? Mail naar reinoudschaatsbergen@vmnmedia.nl