Duurzame partner in glasoplossingen legt de groene lat hoog

Duurzame partner in glasoplossingen legt de groene lat hoog

Wereldwijd wordt de verduurzaming van producten en processen steeds belangrijker. Dat realiseerde glasproducent Pilkington Nederland zich ook en voegde de daad bij het woord. Pilkington Nederland is onderdeel van de NSG Group, een van 's werelds toonaangevende leverancier van glas- en beglazingssystemen op het gebied van Architectural, Automotive en Creative Technology.

Aandacht voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen is verankerd in onze organisatie’, zegt Gerrit Maring, Sustainability Coordinator bij Pilkington Nederland. ‘Door bewuste keuzes te maken willen wij een belangrijke rol spelen in het maken van een betere wereld.’

Verduurzaming van de glasbranche

Martijn Rietveld, Commercial Manager bij Pilkington Nederland: ‘Glas speelt een belangrijke rol in de verduurzaming van de bebouwde omgeving, maar het is ook bekend dat de glasindustrie een vrij hoge CO2-uitstoot teweegbrengt. Deels wordt dat ondervangen door wet- en regelgeving en daarnaast heeft NSG ook een sterke focus om dit zo snel mogelijk te reduceren. Maar Pilkington Nederland heeft als glasproducent de groene lat nóg hoger gelegd. Voor onszelf en de maatschappij.’ Rietveld constateert een toenemende vraag naar duurzame producten en certificeringen vanuit de markt. ‘Wij willen hier een antwoord op bieden en ook een vraagbaak blijven in de toekomst. Maar we vinden het minstens zo belangrijk om tot een verlaging van de milieu-voetafdruk te komen.’

Duurzame partner in glasoplossingen legt de groene lat hoog

Cradle to Cradle® ZILVER certificaat

‘Vanuit onze sterke eigen motivatie hebben we het Cradle to Cradle® traject geïnitieerd en zijn we voor zilver gegaan. Een mooie stap op het gebied van verduurzaming, maar wel één waar een fikse wandeling aan vooraf gegaan is’, aldus Maring. Het certificeringssysteem beoordeelt niet alleen een product gedurende de hele levenscyclus, maar ook bedrijfsprocessen en sociaal-maatschappelijke zaken. Hierbij moet het voldoen aan diverse eisen in vijf verschillende categorieën: veilig en gezond materiaalgebruik, hergebruik van materialen, hernieuwbare energie, duurzaam waterbeheer en sociale aspecten. ’Het is in feite een dwarsdoorsnede van de organisatie met een focus op het productengamma. Een hele reis waarin we ook onze medewerkers, relaties en toeleveranciers hebben meegenomen,’ zegt Rietveld. ‘Het is best complex, je komt je eigen verbeterpunten tegen en als er geen intrinsieke motivatie aan ten grondslag ligt, maak je die reis niet af.’ Maring vult aan: ‘De certificering is dermate uitgebreid en diepgaand en zegt iets over waar je als bedrijf voor staat. We zijn dan ook bijzonder trots op deze prestatie.’ Pilkington Nederland is de eerste producent met een Cradle to Cradle® ZILVER certificaat op een breed scala van de isolatieglasproducten. Het betreft alle dubbel en triple isolatieglas combinaties met een Pilkington Optitherm™ S3 of Pilkington Optitherm ™ S1A coating en ook alle Pilkington Suncool™ coatingen in combinaties met enkel of gelaagd glas. Indien deze producten zijn uitgevoerd met een siliconen randafdichting en/of een zwarte aluminium afstandhouder, dan valt het onder het Cradle to Cradle® BRONS certificaat.

Glas speelt een belangrijke rol in de verduurzaming van de bebouwde omgeving.”

‘Met deze Cradle to Cradle® certificering geven we verder vorm aan onze duurzaamheidsdoelstellingen en de ambitie om de meest duurzame partner in glasoplossingen te zijn. Deze certificering is dan ook geen eindpunt, maar een startpunt voor verdere verduurzaming. Het is een toegevoegde waarde voor onszelf en onze gevelbouwpartners, maar past ook perfect bij onze ambities als organisatie,’ aldus Rietveld. Hij besluit: ‘En als we met deze blauwdruk andere partijen mee op sleeptouw nemen, zie ik dat niet als concurrentie maar als een belangrijke stap in de goede richting op het gebied van verduurzaming van de gehele glasbranche, en daarmee een betere wereld.’

Dit artikel is gesponsord door Pilkington Nederland.