Nominatie ARC22: Buurtskap de Tuunen, Texel - FARO Architecten & La4sale

In opdracht van de Gemeente Texel en woningcorporatie Woontij is deze wijk ontworpen op 7,5 hectare. In een nieuw openbaar landschap zijn 140 woningen geclusterd in een aantal erven met elk collectieve groene ruimte(s). Bijzonder in dit project is de tijdelijkheid; de 100 sociale woningen die nu urgent zijn moeten van de provincie over 20 jaar weer weg kunnen.

Toelichting FARO Architecten, La4sale | Beeld IC4U

De normaliter niet gestelde vraag wat je achterlaat als woningen na 20 jaar moeten verdwijnen heeft ons ertoe aangezet om de ontwikkeling niet als wijk maar als landschap op te vatten. De gekozen invulling: verplaatsbare woningen zijn te gast en onder- en bovengrondse infrastructuur is zo licht mogelijk.

Buurtskap de Tuunen, Texel, FARO. Beeld IC4U
Beeld IC4U

Buurtskap de Tuunen komt voort uit IABR projectatelier Planet Texel (FARO&La4sale 2014) en is een landschappelijk plan (Stedenbouwkundig plan+ Beeldkwaliteitsplan architectuur + Beeldkwaliteitsplan Buitenruimte) in opdracht van de Gemeente Texel en woningcorporatie Woontij voor een nieuwe buurt bij den Burg met 140 woningen op 7,5 hectare (18 w/ha).

In plaats van een permanente wijk met veel verharding en dure investeringen is er een ‘zacht’ landschap als basis om tijdelijke (woon)functies op te vangen. Dit is milieutechnisch beter en ook ruimtelijk een winst.
Door zo veel mogelijk energieneutrale woningen te bouwen is de belasting voor het milieu minder. Dankzij houtenskeletbouw en de verplaatsbaarheid zijn de woningen zeer circulair.
Dit gevarieerde landschap draagt bij aan waterzuivering, biodiversiteit en voedselproductie.

Individualisering, vergrijzing, flexibilisering van relaties zijn trends met gevolgen voor het wonen. Wij constateren dat mensen vaker alleen wonen en daarom juist nieuwe sociale verbanden zoeken. Een langer leven alleen vraagt meer sociale aspecten van het wonen.
Het landschap is als sociale drager ingezet. Bewoners (waarvan 20 met zorgbehoefte) zijn zowel ruimtelijk als in een interactief proces ‘georganiseerd’ rondom het vele collectief te gebruiken en te beheren groen.

Buurtskap de Tuunen, Texel, FARO. Beeld IC4U
Beeld IC4U

De fysieke verschijningsvorm houdt zich ver van de standaard wijze van een dorpsuitbereiding. Gekozen is om te denken vanuit het Texelse landschap en te kiezen voor bebouwing en landschappelijke inrichting die kenmerkend zijn voor de sfeer van het buitengebied. Van de veertig permanente woningen vormen zes tiny houses in particulier opdrachtgeverschap samen een erf.

Bouwen op deze manier leid tot een langer gezond leven, samen in een levend landschap. De Prefab gasloze woningen hebben een hoge bouwfysische kwaliteit zonder zware boven- en ondergrondse-infrastructuur, en zijn eenvoudig verplaatsbaar. Het resultaat is een landschap waarin woningen te gast zijn: Geen landschap opofferen, maar creatie van nieuw landschap.
De oppervlakte voor woningen en collectieve tuinen is uiteindelijk een kleine 36%, openbaar water en groen nemen 66% in, en slechts 8% is toegewijd aan verkeer.

In 2017 wonnen we met Woontij de Corporatie Award 2017 voor de Innovatie Challenge Wonen. Dit idee hebben we vervolgens uitgewerkt tot dit plan dat voortbouwt op de boerenlogica van een erf: een hoofdhuis met schuren. Dat biedt ruimte aan diverse doelgroepen en is gematerialiseerd in een tijdloos materiaal- en kleurpalet.

De redactie van de Architect selecteert elke dag het belangrijkste nieuws. Heb je nieuws dat misschien voor ons interessant is? Mail dan naar redactiedearchitect@vmnmedia.nl.