ARC22: Slachthuiswijk, Antwerpen - PosadMaxwan, LOLA Landscape Architects & Sweco Belgium

Met de sluiting van het slachthuis in de Damwijk is de huidige bestemming van het omliggende gebied, Slachthuiswijk, achterhaald. Daarom heeft de stad de ambitie om het stadsdeel Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok in de Damwijk, in het noorden van het district Antwerpen, te herontwikkelen. PosadMaxwan heeft samen met partners LOLA Landscape Architects en Sweco in opdracht van AG Vespa, Triple Living en Aquafin het ontwerp voor de nieuwe openbare ruimte gemaakt.

Toelichting PosadMaxwan en LOLA Landscape Architects

De publieke ruimte van de Slachthuiswijk is de verbinder van de wijk. Het publieke domein wordt maximaal vergroend om schaduw en verkoeling te bieden, geluid te dempen, fijnstof af te vangen, windhinder tegen te gaan, de ecologie te versterken en de seizoenen beleefbaar te maken. Deze groene publieke ruimte is de speel-, spel- en ontmoetingsruimte van bestaande en nieuwe bewoners in de wijk. Ook staat de voetganger centraal.

Het voorontwerp is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen AG Vespa-Triple Living en het Ontwerpteam: Sweco Belgium, PosadMaxwan en LOLA Landscape Architects. Er is met veel enthousiasme aan het voorontwerp gewerkt gedurende de periode april- juni 2021. Er is overleg geweest met de opdrachtgevers, stedelijke diensten, brandweer, buurtbewoners en supervisor.

Regenwater en vuilwater worden van elkaar gescheiden aangelegd en bestaande woningen worden maximaal afgekoppeld zodat er minimaal aan regenwater richting de waterzuivering wordt gestuurd. Groen speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de wijk. Beplanting wordt ingezet om het leefklimaat in de wijk te verhogen ten aanzien van luchtkwaliteit, breken van windhinder (valwinden bij hoogbouw) en het tegengaan van hitte- en wateroverlast. De inheemse beplanting versterkt de lokale ecologie.

Slachthuiswijk. PosadMaxwan, LOLA en Sweco Belgium
Slachthuiswijk. PosadMaxwan, LOLA en Sweco Belgium

Sport- en speelplekken maar ook kunst in de openbare ruimte liggen verspreid in de wijk. Daarnaast is er ook veel ruimte voor rust en ontspanning. Naast de bestaande bomen worden er veel nieuwe bomen geplant. Met de aanleg van bijna vier hectare groene publieke ruimte kunnen de bewoners dagelijks ‘echte natuur’ in hun wijk ervaren. Tegelijkertijd wordt het water op verschillende plekken gebruikt als speelelement. Op die manier gaan klimaatadaptatie en sociale cohesie hand in hand.

Op basis van de entiteiten wordt de publieke ruimte ingericht. De groene rits vormt de verbinding tussen de nieuwbouw en de bestaande bebouwing. Als uitgangspunt worden zoveel mogelijk bestaande bomen behouden. Alle wegen binnen de Slachthuislaan hebben een 30km/uur-regime. Het totaal aantal gerealiseerde parkeerplaatsen binnen de Slachthuislaan bedraagt 269, 24 plaatsen minder dan het oorspronkelijk beoogde aantal.

Het wijkgroen wordt zo veel mogelijk ‘aangesloten’ op omringende groengebieden. Wij kiezen voor het ontwikkelen van robuust en ecologisch groen, dat er jaarrond prachtig uitziet én ruimte biedt aan bijzondere en herkenbare soorten. Het streven is dat bewoners dagelijks ervaren dat er in hun omgeving ‘echte natuur’ aanwezig is. De Slachthuiswijk wordt een leefgebied voor vogels, dagvlinders en bijen.

De totaaloppervlakte van deze ruimten bedraagt 36.900 m2. Uitgaande van de 3.600 bestaande inwoners en 4.900 nieuwe inwoners komt het totaal aantal bewoners op 8.500. De groennorm van 4 m2 per persoon wordt met dit ontwerp dan ook ruim gehaald (8.500 bewoners x 4m2 = 34.000m2). De Slachthuiswijk is ontworpen voor de voetganger en maximaal inclusief. Het publieke domein wordt ook goed toegankelijk voor blinden en slechtzienden door middel van gids- en geleidelijnen.

De redactie van de Architect selecteert elke dag het belangrijkste nieuws. Heb je nieuws dat misschien voor ons interessant is? Mail dan naar redactiedearchitect@vmnmedia.nl.