ARC22: Na Corona, Zuid-Holland - Flux Landscape Architecture

Crisisperioden vragen om snel handelen en flexibiliteit, en daarbij hoort een degelijke voorbereiding. Wat zijn de gevolgen van de corona pandemie op het gebruik van onze openbare ruimte, hoe kunnen we de wenselijke veranderingen vasthouden of stimuleren en welke lessen kunnen we hieruit trekken voor een veerkrachtige en gezonde openbare ruimte om zo beter voorbereid te zijn op een volgende pandemie? Deze vragen worden in het ontwerpend onderzoek behandeld.

Toelichting Flux Landscape Architecture | Beeld Flux Landscape Architecture

De Provincie Zuid-Holland is een van die overheden die lessen kan trekken uit deze pandemie met betrekking tot het gebruik van de openbare ruimte, van de stoep tot nationaal park. Deze lessen hebben niet alleen betrekking tot deze pandemie of wanneer deze voorbij is. Juist de mogelijkheid van een volgende pandemie of een grote crisis biedt een kans tot voorbereiding.

Na Corona, Flux Landscape Architecture. Beeld Flux Landscape Architecture
Beeld Flux landscape architecture

Wat we in en om het huis deden en waarom we naar buiten gingen werd opnieuw gedefinieerd. Zoals onze leefstijl ook in het kader van ontspanning veranderde, veranderde ook het gebruik van de openbare ruimte. Lege binnensteden, overvolle natuurgebieden en nieuwe gebruiksvormen van de buitenruimte zorgden ervoor dat we nu met een nieuwe blik naar de openbare ruimte kijken.

De opzet van de openbare ruimte bood juist een manier om de verandering van leefstijl op te vangen. De buitenruimte werd zo een ‘alternatief’ voor veel activiteiten. Parken werden populairder en mensen spraken vaker buiten af. Er is naast de verandering ook een versnelling te zien van sommige ontwikkelingen in de openbare ruimte, zoals vaker de fiets pakken en het opzoeken van openbaar groen. Sommige van deze ontwikkelingen zijn gewenst, andere minder.

Na Corona, Flux Landscape Architecture. Beeld Flux Landscape Architecture
Beeld Flux landscape architecture

De typologie van (groene) buitenruimten die ontstaat kan in een serie worden gezet van oplopende schaal en context, van het huis in de stad naar een natuurgebied daar ver buiten. Zo heeft iedereen een persoonlijk groen netwerk van plekken die graag bezocht worden gecentreerd rond het huis: het plantsoen in de buurt, en stadspark even verderop, het recreatiebos aan de stadsrand. In elk van deze plekken kwamen specifieke ontwikkelingen voor tijdens de pandemie, maar er ontstonden ook kansen.

Welke specifieke veranderingen hebben er in het gebruik van de openbare ruimte plaatsgevonden tijdens de coronapandemie? Tijdens de pandemie is de definitie van ‘te druk’ opgeschoven, waardoor de veiligheid en de capaciteit van die ruimte onder druk kan komen te staan. Aan de andere kant bood de opzet van de openbare ruimte juist een manier om de verandering van leefstijl op te vangen. De buitenruimte werd zo een ‘alternatief’ voor veel activiteiten.

Documentatie

Download

De redactie van de Architect selecteert elke dag het belangrijkste nieuws. Heb je nieuws dat misschien voor ons interessant is? Mail dan naar redactiedearchitect@vmnmedia.nl.