ARC22: The Natural Pavilion, Almere - DP6 architectuurstudio

The Natural Pavilion is een bijna 100% biobased, circulair, remontabel inspiratiepaviljoen. Het bouwconcept is eenvoudig en bestaat uit twee hoofdelementen: (1) Een helder constructief raamwerk/casco dat bestaat uit houten balken van inheems hout en universele stalen verbindingsknopen, te monteren in diverse configuraties. (2) Een flexibele invulling van biobased en hergebruikte materialen, waarmee elke gewenste ruimte kan worden gecreëerd en kan worden voldaan aan specifieke randvoorwaarden.

Toelichting DP6 architectuurstudio | Beeld Daria Scagliola en Stijn Brakkee

Begin 2021 schreef de Rijksoverheid de tender uit voor een biobased inspiratiepaviljoen op de Floriade Expo 2022: Een showcase voor de toekomstige bouw: biobased, circulair, energieneutraal, remontabel en parametrisch ontworpen. Een paviljoen dat antwoorden biedt op de grote opgaven zoals de energie- en grondstoffentransitie, het woningtekort en klimaatadaptatie. Het paviljoen moest bovendien zeer snel ontworpen, geëngineerd en gebouwd worden omdat de Floriade op 14 april 2022 zou openen.

Het paviljoen is tot stand gekomen door een consortium van gedreven experts die allen op hun eigen vakgebied het maximale uit het project hebben gehaald wat betreft circulair en biobased bouwen. Er ontstonden nieuwe ideeën in de onderlinge interactie. Ook de inbreng van overheden en kennis- en onderzoeksinstituten bracht belangrijke inzichten. Daarbij was het een kwestie van aanpakken en ‘doen’. Door de lat hoog te leggen bleek het al mogelijk om nagenoeg 100% circulair en biobased te bouwen.

The Natural Pavilion. Beeld Daria Scagliola en Stijn Brakkee
The Natural Pavilion. Beeld Daria Scagliola en Stijn Brakkee

Het ontwerpproces is geheel gedigitaliseerd en geïndustrialiseerd en er is parametrisch ontworpen. De modules werden in de werkplaats ‘stekkerklaar’ geprefabriceerd. Het resultaat was een minimale foutmarge en een reductie van materiaal, bouwafval en brandstoffen. Bijna alle materialen zijn biobased en hernieuwbaar. Zo zijn alle binnenwanden gemaakt van (rest-)materialen uit de land- en tuinbouw als stro, vlas, paprikastengels en spinaziezaad. Het glas is hergebruikt uit een gebouw in Den Haag.

De milieu-impact van het paviljoen is minimaal door de combinatie van biobased en circulaire materialen (MPG < 0.25), het minimaliseren van materiaal- en energiegebruik, en integratie van groen en opvang van hemelwater in het gebouw. Het gebouw is ‘plug & play’ gefabriceerd in de werkplaats en remontabel, waardoor de CO2-emissie zeer laag is. Het laat zien dat op industriële schaal in hoog tempo circulaire, biobased en energieneutrale gebouwen (zoals woningen) kunnen worden ontwikkeld.

The Natural Pavilion. Beeld Daria Scagliola en Stijn Brakkee
The Natural Pavilion. Beeld Daria Scagliola en Stijn Brakkee

In het paviljoen wordt getoond hoe flora en fauna kan worden ingebed in de gebouwde omgeving, de biodiversiteit in de stad kan worden verbeterd en gebouwen kunnen bijdragen aan de hemelwateropvang en verkoeling in steden. . Met fruitbomen en wadi’s rondom, horizontale en verticale buffering van hemelwater, nestvoorzieningen, en voedselvoorziening en beplanting op gebruiksdaken die zijn verweven in het gebouw wordt getoond hoe gebouwen kunnen bijdragen aan natuurinclusiviteit en klimaatadaptatie.

In het ontwerp zijn modulariteit en een hoge mate van flexibiliteit en functionaliteit gecombineerd met minimalistische detaillering, wat samen een krachtig architectonisch beeld oplevert. De scheiding van casco en inbouw is duidelijk herkenbaar en karakteristiek. Door de droge verbindingen kan het geheel worden gedemonteerd en weer in een andere configuratie worden opgebouwd. De parametrisch ontworpen gevel, natuurlijke ventilatie en daglicht door de sheddaken zorgen voor een aangenaam klimaat.

  • A5670_The-Natural-Pavilion_Floriade_DP6_plattegronden

    Download
  • A5670_The-Natural-Pavilion_Floriade_DP6_Doorsnede-innovaties

    Download
  • A5670_The-Natural-Pavilion_Floriade_DP6_Documentatie

    Download

De redactie van de Architect selecteert elke dag het belangrijkste nieuws. Heb je nieuws dat misschien voor ons interessant is? Mail dan naar redactiedearchitect@vmnmedia.nl.