ARC22: Malieklos, Rotterdam - DP6 architectuurstudio

De Slaghekbuurt in Rotterdam-Zuid kent een zeer hoge dichtheid aan veelal gestapelde woningen van slechte kwaliteit, zonder lift. Er wonen veel grote gezinnen, maar er zijn weinig eengezinswoningen met tuin. De druk op de openbare ruimte is groot. Malieklos geeft invulling aan de visie van de gemeente de sociaaleconomische positie van de wijkbewoners te verbeteren, de woningdichtheid te verdunnen, de druk op de buitenruimte te verminderen en de kwaliteit van de woonomgeving sterk te verbeteren.

Toelichting DP6 architectuurstudio | Daria Scagliola en Stijn Brakkee (luchtfoto Jannes Linders)

Met Malieklos heeft de Slaghekbuurt 54 ruime appartementen met balkon en 32 fijne eengezinswoningen met een tuin gekregen. De hoogwaardige, energiezuinige sociale huurwoningen zijn zorgvuldig ingepast in het bestaande stedenbouwkundige weefsel en sluiten subtiel aan op de woningen in de buurt. De moderne vertaling van de voor Rotterdam typische open portiek geeft de bewoners een veilige, sfeervolle entree.

Om de ambitie voor sociale cohesie en de verweving met de bestaande stadswijk te laten slagen waren de zorgvuldige stedenbouwkundige inpassing, ordening en ontsluitingsprincipes in het ontwerp van essentieel belang. Stedenbouwkundige en architectonische thema’s zijn op verschillende schaalniveaus met elkaar verweven. In integraal ontwerpteamverband is de ambitie voor zowel hoogwaardige architectuur als voor zeer energiezuinige, gasloze en klimaatadaptieve woningen vertaald.

Malieklos. Beeld Daria Scagliola
Malieklos. Beeld Daria Scagliola en Stijn Brakkee

Het project is op traditionele wijze gemetseld in een Nederlandse steen uit Maasklei. De horizontale geleding van plint, midden en dakrand, en de verticale geleding om te komen tot een kleinere pandsgewijze korrel is zorgvuldig in metselpatronen en reliëf gerealiseerd. Ter plaatse van de schuine negges zijn vormstenen toegepast. In het opengewerkte ‘Braziliaans’ metselwerk ter plaatse van de trappenhuizen zijn de stenen geregen en droog op elkaar gestapeld.

De woningen zijn hoogwaardig, functioneel en levensloopbestendig en zorgvuldig ingepast in de omgeving. Het project is energiezuinig en gasloos gebouwd en zonnepanelen op de daken zorgen voor een lagere energierekening. Het werk is uitgevoerd in baksteen uit Nederlandse klei en de woningkozijnen zijn van hout. De lager gelegen platte daken zijn als groendak uitgevoerd en de dakpannen op de schuine daken van de eengezinswoningen als groendakpan, voor extra isolatie en opvang van hemelwater.

Malieklos. Beeld Daria Scagliola
Malieklos. Beeld Daria Scagliola en Stijn Brakkee

Malieklos is zorgvuldig ingebed in het stedelijk weefsel door voort te borduren op thema’s uit de vroeg twintigste-eeuwse wijk, zoals de geleding in basement, middendeel en dakrand, de afgeschuinde straathoeken en de metselpatronen. Door een zorgvuldig ontwerp op verschillende schaalniveaus, van stedenbouw tot de zintuiglijke beleving is een hoogwaardige woonomgeving voor sociale huur gerealiseerd. De tuinen en groene daken zorgen voor de opvang van hemelwater en het vergroten van de biodiversiteit.

We wilden in Malieklos ontmoeting tussen de bewoners stimuleren; daarom is er één hoofdentree centraal gesitueerd voor alle appartementen. Bij de eengezinswoningen is een zone aan straatzijde gecreëerd met voor elke woning een stoepje, waardoor de overgang tussen openbaar en privé wordt verzacht en ruimte is voor ontmoeting. In de straten is de verblijfskwaliteit verhoogd, met meer groen en minder auto’s.

De redactie van de Architect selecteert elke dag het belangrijkste nieuws. Heb je nieuws dat misschien voor ons interessant is? Mail dan naar redactiedearchitect@vmnmedia.nl.