ARC22: S-West, Eindhoven - Orange Architects

S-West bestaat uit een ensemble van vier gebouwen op een half verdiepte parkeerbak met dektuin in het hart van Strijp-S, net ten noorden van het centrum van Eindhoven. De totale grootte van het project is ca. 30.000 m2. Het gebied is de afgelopen jaren omgetoverd tot een nieuwe wijk, die zich steeds meer ontpopt tot een bruisend deel van Eindhoven. Oude herbestemde Philipsgebouwen als het Klokgebouw en De Hoge Rug aan de Torenallee vormen samen met de nieuwbouw het gelaagde DNA van de wijk.

Toelichting Orange Architects | Beeld Sebastian van Damme

De vier gebouwen hebben allemaal een eigen karakter, maar behoren duidelijk tot één familie. De structuur refereert aan het industriële verleden van de plek en de namen aan leden van de familie Philips. De plinten aan de Torenallee zijn commercieel ingevuld. De zestig meter hoge toren Frits stapt iets uit de rooilijn met een colonnade. Frits kent een klassieke opbouw van plint – lijf – kroon, maar refereert tevens aan de architectuur en tektoniek van een betonnen silo met nadruk op verticaliteit.

Het ontwerp is uitgewerkt in een ontwerpteam waarin ook de constructeur, de bouwfysisch adviseur en de installatieadviseur deelnamen. In samenwerking met de aannemer en een modelleerbureau is het ontwerp uitgedetailleerd tot en met het interieur. De tuinen zijn in samenwerking met Felixx Landscape Architects ontworpen. Voor de GRC gevelbekleding van de toren zijn tijdens de uitvoering 1:1 mockups gemaakt, om de gewenste kleur en profilering goed te kunnen beoordelen.

Strijp-S. Beeld Sebastian van Damme
S-West. Beeld Sebastian van Damme

De materialisatie refereert aan het industriële verleden van de plek. Benjamin door de sheddaken, gele baktenen en witte beton details. Maria refereert met haar getoogde ramen aan het radiogebouw dat ooit op Strijp-S stond. Frederik oogt industrieel door de detaillering van de stalen trappen en hekken, waarbij het gevel grid gradueel van klein naar groot verloopt. Frits vormt door zijn rondgaande uitkraging en uitgesproken materialisatie in GRC een herkenbaar baken binnen Strijp-S.

De groene en collectieve binnentuinen verbinden de bewoners van de vier verschillende bouwblokken met elkaar. Het groen wordt doorgezet op de lagere dakdelen, waarbij blok Frederik over een collectief en groen dakterras beschikt. Op de bovenste daken zijn zonnepanelen geplaatst, die samen met een collectief WKO-systeem zorgen voor een duurzaam energieconcept.

Strijp-S. Beeld Sebastian van Damme
S-West. Beeld Sebastian van Damme

Het ensemble biedt een ruimtelijke, hoogstedelijke oplossing voor binnenstedelijk wonen in een compacte stedenbouwkundige opzet. Daarbij is veel aandacht besteed aan goede privé-, collectieve en openbare buitenruimtes, die allemaal bijdragen aan de sociale cohesie van de buurt. In het plan wordt de informele wandelroute door de wijk, vanuit het naburige SAS-gebouw, door de binnentuinen van S-West, via een passage naar de Torenallee doorgezet. De tuinen stimuleren de biodiversiteit in de stad.

S-West grenst aan de noordzijde aan de Torenallee, aan de westzijde aan het Sint Lucas college en aan de zuidkant aan het monumentale Natlab-gebouw, waar de meeste historische Philips uitvindingen zijn gedaan. De oostzijde van de plot wordt ontsloten aan de Ir. Kalffstraat.

De redactie van de Architect selecteert elke dag het belangrijkste nieuws. Heb je nieuws dat misschien voor ons interessant is? Mail dan naar redactiedearchitect@vmnmedia.nl.