ARC22: GO! talent, Dendermonde - B-architecten

De opdracht was een resultaat van een architectuurwedstrijd georganiseerd door GO! onderwijs. Ze grepen de nood voor nieuwe infrastructuur aan om verder en breder te kijken naar een model van onderwijs. Op praktisch vlak was de capaciteit van de oude gebouwen onvoldoende; structureel voldeden de gebouwen niet meer. De reeds aanwezige capaciteit kon ook beter benut worden. Er was dus een duidelijke nood aan nieuwe visie en aangepaste infrastructuur om de noden van GO! talent te vervullen.

Toelichting B-architecten | Beeld Lucid

Het nauwkeurig ontwerpen en regisseren van een ‘brede campus’ voor gebruikers en bezoekers was voor ons de inzet van deze opdracht. Het team beantwoordde de vraagstelling van GO! talent door meer aan te reiken dan te nemen, door te kijken naar wat er al is, wat er ooit was, wat kan komen. Centraal in onze visie staat de lezing van de campus als een aaneenschakeling van open ontmoetingsruimtes. Het gaat hierbij om het herdefiniëren van de open ruimte, op zoek naar een een sprankelende identiteit.

Het ontwerpteam werd ondersteund door expertise van studiebureaus (stabiliteit, technieken, EPB, akoestiek, landschapsontwerp) maar ook van experten restauratietechnieken en agentschap Natuur en Bos (in functie van integratie in bestaande ecologische context van de site). Binnen deze samenwerking was overleg van uitermate groot belang. Daarom werd er gekozen om drie verschillende groepen vast te leggen die het proces structureren: een stuurgroep, een kwaliteitskamer en een projectgroep.

GO! talent. Beeld Lucid
GO! talent. Beeld Lucid

Op het vlak van technieken werd ook gekeken naar robuuste oplossingen, zodat doorheen de tijd het onderhoud of eventuele herstellingswerken door de school zelf uitgevoerd kunnen worden. Daardoor ontwierpen we alle technieken in de gebouwen volledig zichtbaar en in opbouw. Mooi meegenomen is dat ze zo ook – letterlijk – als didactisch materiaal gezien kunnen worden voor de leerlingen van de industriële afdelingen van de school.

Het bestaande Ariagebouw werd maximaal hergebruikt. De nieuwe ingrepen zijn er tot een minimum beperkt, waardoor de bestaande kwaliteiten van het historische gebouw zichtbaar blijven. Er werd gewerkt met oplossingen die robuust en eenvoudig in uitvoering zijn, zodat onderhoud of herstellingswerken door de school zelf uitgevoerd kunnen worden. Ook het nieuwe gebouw is grotendeels aanpasbaar. Op niveau 2 werd zelfs een duidelijke overmaat voorzien zodat toekomstige inbreiding mogelijk is.

GO! talent. Beeld Lucid
GO! talent. Beeld Lucid

Het stedenbouwkundige concept creëert een spanningsveld tussen de drie bouwvolumes. Elk gebouw heeft zijn eigen tijdsperiode en materialisatie.Er wordt gestreefd naar een groene en duurzame campus met bestaande en nieuwe bomen, eenvoudige groenstructuren en een beperkte hoeveelheid aan verharding die zorgt voor een eenvoudig kader tussen de bouwvolumes. Reeds aanwezige zwaluwen hebben nieuwe nestingsgelegenheden gekregen door middel van ingebouwde nestkasten onder kroonlijst van Ariagebouw.

Het organiseren en scheiden van verkeersstromen is een belangrijk uitgangspunt om kwalitatieve en veilige verblijfsruimtes voor de gebruikers van de campus te organiseren. Voetgangers en fietsers krijgen autovrije zones tussen de verschillende gebouwen. Fietsenstallingen komen (gedeeltelijk) onder de luifel van het Ariagebouw en onder de luifel van de bestaande nieuwbouw. Parkeren blijft beperkt tot de as vanaf Zuidlaan. Het overige deel wordt ontsloten via het Nieuw Kwartier.

De redactie van de Architect selecteert elke dag het belangrijkste nieuws. Heb je nieuws dat misschien voor ons interessant is? Mail dan naar redactiedearchitect@vmnmedia.nl.