ARC22: Aeres Hogeschool, Almere - BDG Architecten

Op het terrein van Floriade Expo 2022 ontwierp BDG Architecten de nieuwbouw van Aeres Hogeschool Almere. Een gezonde, inspirerende werk- en leeromgeving in een energieneutraal, klimaatadaptief en circulair gebouw. Het ontwerp moest zowel de aandachtsgebieden van faculteit Almere weerspiegelen, én hoe deze in de praktijk gebracht worden, alsook het centrale thema van de wereldtuinbouwtentoonstelling: 'Growing Green Cities'. 'Groen' is dan ook een belangrijke bouwsteen voor de nieuwbouw.

Toelichting BDG Architecten | Beeld Gerard van Beek Fotografie en Hennie Raaijmakers

We werkten nauw samen met medewerkers en studenten. Dit leidde voor themagebied natuur & biologie tot een letterlijk en figuurlijk groen gebouw dat als living lab de ambitie waarmaakt om het gebouw ook als onderzoeksobject te benutten. Voor opleidingen met betrekking tot duurzaamheid en klimaatvraagstukken resulteerde de gezamenlijke verkenning naar de optimale match tussen visie en realisatie onder andere in hergebruik van materialen en hemelwater en een technisch ontwerp dat de wens om energieneutraal te zijn vervult.

Om de ambitieuze doelstellingen binnen de randvoorwaarden te realiseren hebben we met alle disciplines in zowel de ontwerp- als de bouwfase creatief en transparant samengewerkt en onderling onze kennis gedeeld. Er ontstond een bijzondere harmonie tussen de visie en de ambitie van Aeres en de opdrachtnemers en tussen de verschillende opdrachtnemers onderling. Gezamenlijk waren we zeer gemotiveerd om “drie stappen extra te zetten” om een uniek en duurzaam gebouw te realiseren.

Aeres Hogeschool
Aeres Hogeschool

Een minimale verspilling en hoogwaardig hergebruik/waardebehoud van materialen vormde de ontwerpbasis. Passend bij de duurzame ambities zijn verschillende circulaire en hergebruikte materialen toegepast. Het casco is als een mecanodoos demontabel ontworpen ten behoeve van toekomstig hergebruik. Passieve bouwkundige oplossingen als overstekken, een groen- en tropendak en zonwering van semitransparante pv-panelen beperken correcties door techniek. Een slim gebouwbeheersysteem op basis van bezetting bespaart energie.

De energieneutrale hogeschool is integraal duurzaam. De nieuwbouw is toonaangevend op het gebied van klimaatadaptatie (biodivers groendak en -gevel, waterretentie), duurzame warmte- en energiebronnen (lokale WKO, pv-panelen), circulariteit (materialen en constructie), passieve oplossingen (onder andere groendak, zonneluifel & energieleverende gevel) en gezondheid (WELL certificering). Tezamen resulteert dit in een inspirerend ontwerp dat het onderwijscurriculum van Aeres van binnen en buiten uitstraalt.

De karakteristieke verschijningsvorm maakt Aeres Hogeschool een krachtig beeldmerk aan één van de hoofdwegen naar de Floriade. Het gebouw is zowel representatief voor het gebruik als voor de ambities en beeldkwaliteit van Floriade Expo 2022. Met het groene biodiverse verblijfsdak en de bloeiende natuurinclusieve oostgevel die meekleurt met de seizoenen, sluiten we organisch aan op het arboretum dat voor de Floriade ontworpen is.

Nog enkele weetjes: Er is 60 ton CO2 bespaard door toepassing van CO2 arme grondstoffen & 50% granulaat in alle prefab vloeren; er is 48 ton CO2 bespaard met circulair beton in al het gestort beton; de gevel bevat 11.082 planten en het dak 2000. Aantal planten in de school: 2.400; in twee grote buffervaten wordt ruim 88.000 liter regenwater opgevangen. Met 70% van het water wordt de groengevel bewaterd, de rest wordt vertraagd afgevoerd; oude scheepsvloeren zijn als vlonders op het dak gelegd.

 • BDG_Architecten_Aeres_Hogeschool_Almere_00_beganegrond

  Download
 • BDG_Architecten_Aeres_Hogeschool_Almere_01-eerste-verdieping

  Download
 • BDG_Architecten_Aeres_Hogeschool_Almere_04-vierde-verdieping

  Download
 • BDG_Architecten_Aeres_Hogeschool_Almere_05-dak

  Download
 • BDG_Architecten_Aeres_Hogeschool_Almere_ARC22-1

  Download
 • BDG_Architecten_Aeres_Hogeschool_Almere_doorsnede

  Download

De redactie van de Architect selecteert elke dag het belangrijkste nieuws. Heb je nieuws dat misschien voor ons interessant is? Mail dan naar redactiedearchitect@vmnmedia.nl.