ARC22: JGE Intergeneratie-pool Etterbeek - URA Yves Malysse Kiki Verbeeck

De gemeente Etterbeek 'verzamelt' al jaren gebouwen én percelen binnen eenzelfde bouwblok. De snelgroeiende gemeente heeft grote nood aan ruimtes voor diverse activiteiten, die generatieoverschrijdend werken: speel-o-theek, kinderopvang, familiehuis, theater, sociale woningen, buitenruimte. De grillige omgeving zorgt voor een onoverzichtelijk geheel. Deze onregelmatigheid zorgt echter ook voor een grote diversiteit aan sferen, een intense beleving van de plek, de kans om elkaar te ontmoeten.

Toelichting URA Yves Malysse Kiki Verbeeck | Beeld Filip Dujardin

Binnen de diversiteit van buitenruimtes worden de nieuwe gebouwen in eenzelfde typologie opgevat, namelijk tuinpaviljoenen: open, toegankelijk, polyvalent, interactief, en eenvoudig in uitvoering. Ze adresseren zich nadrukkelijk aan de publieke ruimte, gaan in maximale interactie en zijn polyvalent in vorm en gebruik, om zoveel mogelijk (generaties) te laten genieten van de plek.

Dit project is een samenwerking tussen URA Yves Malysse Kiki Verbeeck, in nauwe samenwerking met Landinzicht, landschapsarchitecten, en UTIL voor de structuurstudies, Henk Pijpaert Engineers voor de technieken.

Beeld Filip Dujardin
Beeld Filip Dujardin

Alle nieuwbouw is in geprofileerde staalplaat omgeven, met specifieke houten raamkaders. Witstalen luifels verzachten overgang tussen buiten en binnen.
Het geplooide dak van de muziekzaal is één massief betonnen dak. De wanden: vilt. Samen vormen ze een perfect geluid in een intieme sfeer. In de wanden zitten de technieken onzichtbaar. Verse lucht wordt via de geprofileerde staalplaatwand verdeeld in de lobby. Het barmeubel voert lucht aan via de plint. Techniek en architectuur als één geheel.

De herbestemming van onbenutte binnenruimte bouwblok is primair duurzaam. Bestaande structuren worden bewaard én omgevormd naar bruikbare gebouwen. Het project is sociaal duurzaam als verzamelplek voor diverse generaties. De architectuur is robuust en aanpasbaar. Niettegenstaande een zeer specifieke identiteit, zijn deze laagdrempelige gebouwen flexibel en omvormbaar in de tijd. De gevelbekleding is duurzaam, bestand tegen intensief gebruik, en herbruikbaar na demontage.

Beelden Filip Dujardin
Beelden Filip Dujardin

Het ontwerp verbindt de introverte, onbenutte en versnipperde ruimtes van het bouwblok met elkaar via een intelligent uitgedachte route. Langsheen deze wandeling worden verschillende functies en activiteiten ingepast. Het project illustreert hoe deze ontwerpstrategie leidt tot een optimaal gebruik van onbenutte binnen- en buitenruimtes. Een vernieuwende typologie die als voorbeeld kan dienen voor een slimme, duurzame aanpak van de vele onderbenutte binnenruimtes in het historische bouwblok.

De gemeente ziet kansen in het samenbrengen van verschillende losse percelen en gebouwen. De invulling is gericht op intensief gebruik door verschillende generaties. Ze wensen een grote flexibiliteit. Op heden worden de gebouwen allen intensief gebruikt, alle zijn ze aanpasbaar in de tijd. Dit zorgt voor een snelle adaptatie aan veranderende wensen en inzichten. Het geheel is heel laagdrempelig door de verschillende toegangen tot de site.