ARC22: Walkability Tool -PosadMaxwan

Ieder mens is een voetganger. Elke verplaatsing begint en eindigt te voet, en of het nu een functioneel of recreatief doel heeft: de voordelen van lopen - voor mens én stad - zijn talloos. Daarom hebben we de Walkability Tool ontwikkeld. Deze gebruikt data om de walkability van buurten en steden te meten en met elkaar te vergelijken. Ook geeft de app inzicht in waar en hoe de beloopbaarheid verbeterd kan worden. Zo zorgt de tool voor gezondere mensen en steden.

Toelichting en beeld PosadMaxwan

Aan de hand van in totaal twaalf indicatoren meet de tool de beloopbaarheid van een omgeving. Deze indicatoren geven inzicht in zowel kwalitatieve als kwantitatieve aspecten die het voetgangersklimaat beïnvloeden, vanuit een zo breed mogelijk perspectief. O.a. de morfologische structuur van een omgeving en de veiligheid voor voetgangers wordt beoordeeld, net als de aanwezigheid van push en pull factoren voor voetgangers. De tool laat zo precies zien hoe het met het voetgangersklimaat gesteld is.

Met de inzichten uit de Walkability Tool kunnen gemeenten, ontwikkelaars en ontwerpers gericht werken aan verbetering van de beloopbaarheid van buurten en steden. Lopen bevordert de gezondheid van de inwoners en steden met veel voetgangers zijn socialer, veiliger, levendiger en duurzamer. Naast de totaalscore voor walkability toont de tool de scores per indicator, waardoor exact duidelijk wordt waarop moet worden ingezet om de beloopbaarheid te verbeteren.

De tool is als instrument continu in ontwikkeling. We passen het toe in onze stedenbouwkundige ontwerpen om keuzes te onderbouwen en verfijnen de uitkomsten waar nodig. Andersom gebruiken we de kennis uit onze projecten om de tool voortdurend te verbeteren. Bovendien maken we gebruik van open data en daarmee zorgen we voor inzage en transparantie in wat we doen. Deze wisselwerking tussen data en werkelijkheid laat de Walkability Tool optimaal meebewegen met de laatste ontwikkelingen.

Momenteel werken we aan het vaststellen van statistische correlaties tussen individuele indicatoren en totale walkability scores. Dat geeft hopelijk inzicht in de indicatoren die het sterkst met elkaar samenhangen; dit zou een belangrijke stap zijn in het formuleren van universeel geldende principes voor beloopbaarheid.

Probeer de Walkability Tool ook zelf via de app>

De redactie van de Architect selecteert elke dag het belangrijkste nieuws. Heb je nieuws dat misschien voor ons interessant is? Mail dan naar redactiedearchitect@vmnmedia.nl.