ARC22: Flexwonen Oosterdreef, Nieuw Vennep - Humanex/FARO Architecten

Er is een gigantisch woningtekort en de geplande woningbouw lost dit niet binnen een korte termijn op. Prefab bouw is één van de oplossingen om sneller te voorzien in de grote woningbehoefte. Maar door het traditionele ontwikkelproces wordt de echte versnelling die mogelijk is, nog niet gerealiseerd. Gemeente Haarlemmermeer heeft daarom het ontwikkelproces voor flexwoningen die corporaties realiseren op de schop gegooid.

Toelichting Humanex | Beeld FARO Architecten

De gemeente Haarlemmermeer heeft het traditionele ontwerpproces vervangen door een innovatief proces om tijd en geld te winnen in de ontwerpfase en prefab bouw te stimuleren. Er zijn geen SO-VO-DO fasen met toetsingen doorlopen met de ontwikkelende partij. Maar de gemeente heeft FARO de opdracht gegeven om een kaderstellend kavelpaspoort op te stellen in samenwerking met Ymere waarin de noodzakelijk te toetsen punten al gewaarborgd zijn. Dit was de basis om een prefab bouwer te selecteren.

Beeld FARO architecten

Flexwonen heeft inmiddels een imago dat het er te tijdelijk uit ziet. Dat wilde zowel de gemeente als Ymere niet. De kwaliteitsverbetering zit in de uitdaging om een locatie snel en tijdelijk inzetten voor de acute woningbehoefte en toch een goede leefbaarheid en hoge kwaliteit op alle fronten te realiseren. De architect heeft op een nieuwe manier een volwaardige rol gekregen om snelheid te organiseren in combinatie met architectonische, circulaire en duurzaam hoge kwaliteit.

Door vooraf de kaders vanuit alle partijen met elkaar vast te leggen, wordt een minimale en haalbare kwaliteit met elkaar bepaald. Onderdeel van het kavelpaspoort was ook de studie van FARO Architecten naar welke kaders minimaal nodig waren om een prettig leefbare woonomgeving te creëren. Ondanks de tijdelijke locatie is de ontwerpopgave als permanent beschouwd om de herbruikbaarheid te optimaliseren.

Er is een omgevingsvergunning voor 15 jaar op deze locatie. Maar voor de woningen is het doel om een permanente kwaliteit te realiseren die verplaatsbaar is. Om die reden is het beschouwd als een echte locatie specifieke ontwerpopgave met als uitgangspunt een herbruikbaarheid op een volgende locatie. De modulaire woningen zijn zo ontworpen, dat ze bij een nieuwe locatie gemakkelijk in een andere configuratie neergezet wordt, wat de circulariteit van het product vergroot.

De redactie van de Architect selecteert elke dag het belangrijkste nieuws. Heb je nieuws dat misschien voor ons interessant is? Mail dan naar redactiedearchitect@vmnmedia.nl.