Nominatie ARC22: WikiHouse de Stripmaker, Almere - Ontwerpburo MULLER

Het project is een wijk van 27 betaalbare 'echte zelfbouw'-woningen gerealiseerd in Almere. Zoveel mogelijk keuzevrijheid creëren met behulp van het modulair open source systeem 'WikiHouse' voor het zelf maken van een ontwerp op maat binnen de geldende bouwbesluitregels en lokale randvoorwaarden.

Toelichting Ontwerpburo MULLER | WikiHouse de Stripmaker/ @WikiHouseNL

Met een bouwteam van specialisten is het bestaande WikiHouse systeem (uit 2016) aangepast, getest en ontwikkeld naar Nederlandse maatstaven zodat het voldoet aan beoogde ontwerpwensen en bouwbesluit. Voordat de WikiHouse-wijk gebouwd kon worden is eerst een show- & testcase 'de Pionierswoning' in Almere Poort gerealiseerd in 2018. Met opgedane kennis en ervaring bij het zelf bouwen hebben we het systeem van aanpassingen voorzien en ingezet voor het project WikiHouse de Stripmaker in Almere.

Foto's proces & bouw van project WikiHouse de Stripmaker/ WikiHouseNL= open source

Beoogde kwaliteitsverbetering op 2 belangrijke aspecten:
1. Het open source karakter moet online toegankelijker gemaakt worden voor vervolgprojecten.
2. De huidige 2-laagse WikiHouses moeten voorzien worden van een stabiliteitswand (constructie), die buiten het WH-systeem valt. Deze moet beter geïntegreerd worden of het systeem zodanig verbeterd dat deze overbodig wordt.

Een deel van de waarborging zit in de kwaliteit van de onderdelen, maar het betreft zelfbouw. De ervaring leert in dit project dat zelfbouwers vaak secuurder bouwen, er meer tijd voor nemen, dan aannemers onder zware tijdsdruk. Men leert ook van elkaar in de Wikihouse-community. Desondanks is de zelfbouwer zelf verantwoordelijk voor de delen die zelf samengesteld en gebouwd worden. Het is raadzaam een ervaren bouwbegeleider in te schakelen om regelmatig de bouwkwaliteit in de gaten te houden.

Foto's proces & bouw van project WikiHouse de Stripmaker/ WikiHouseNL= open source

De innovatie betreft hier niet zozeer 1 los product, maar een modulair houten casco-systeem dat aangeleverd wordt als een zelfbouwpakket, die met behulp van een handleiding gebouwd wordt. Daarnaast neemt de zelfbouwer de regie over het bouwproces (of huurt iemand in). Bij het ontwerpproces kan met een toolbox een eigen ontwerp gemaakt worden, evt. met hulp van een (lokale) architect, die ook de vergunningsaanvraag verzorgt ism met benodigde adviseurs.

De redactie van de Architect selecteert elke dag het belangrijkste nieuws. Heb je nieuws dat misschien voor ons interessant is? Mail dan naar redactiedearchitect@vmnmedia.nl.