ARC22: Land met een plan - KuiperCompagnons

Land met een Plan is een nieuwe blik op de toekomst van Nederland. Ontwikkeld vanuit het idee dat we de grote transities in ontwerpend onderzoek moeten verbeelden en testen om tot een handelingsperspectief te komen. Het is inmiddels wel duidelijk dat we ook in de best ontworpen, best beschermde en meest welvarende metropool ter wereld vaart moeten maken. Het is cruciaal om expertise te bundelen en snel antwoorden te formuleren.

Toelichting KuiperCompagnons

Nederland bestaat in 2121 uit een Duinstad, het Blauwe Hart en een Kantstad. De huidige Randstad is straks opgedeeld in twee delen. Achter de versterkte duinenrij ligt een kralenketting van steden de Duinstad, waar kustverdediging en stedelijke ontwikkeling hand in hand gaan. In laaggelegen polderland is een lagunestad verrezen, het Blauwe Hart met water- en groenstructuren als dragers voor stedelijke ontwikkeling. De Kantstad ligt in het oosten en zuiden, op de hogere gronden boven zeeniveau.

Land met een Plan - Duinstad, Kantstad, Blauwe Hart verbeeld in stappen. Beeld KuiperCompagnons; verbeeldingen van Nederland in 2121

Deze toekomstige metropool van Duin- en Kantstad met daartussen het Blauwe Hart, tekent zich af als een netwerk van superstedelijke knooppunten, met elkaar verbonden door innovatieve infraverbindingen. De stadsknopen zijn in het natte westen compact en dichtbebouwd, in het oosten en zuiden breiden ze juist uit. Het netwerk wordt adaptief ontwikkeld, waarbij klimaatveiligheid en gezond leven uitgangspunten zijn.

Ruimteclaims in Nederland. Beeld KuiperCompagnons; verbeeldingen van Nederland in 2121

Ons toekomstbeeld voor de Nederlandse delta is een poging om ons land op lange termijn te verbeelden als een begeerlijke plek om te leven. De opgaven die achter de verstedelijking, infrastructuur, energietransitie, klimaatverandering, waterveiligheid, landbouw, natuur en landschap schuilgaan, vragen om grote en samenhangende keuzes, acties en investeringen om dat wensbeeld werkelijkheid te maken. Dit plan is dan ook een robuuste en betrouwbare ‘transitieroute’ naar de toekomst.

Secties van het landschap. Beeld KuiperCompagnons; verbeeldingen van Nederland in 2121

Pleidooi en oproep om van Nederland een land met een plan te maken. Géén blauwdruk voor het land, maar een breed gedragen programma waarin de kennisinstituten, publieke organisaties, overheden en ontwerpend Nederland hun krachten bundelen. Met deze kennis en kunde is het mogelijk om voor Nederland één integraal ruimtelijk handelingsperspectief te maken. De noodzaak is om ver vooruit te kijken, waarbij dit lange termijnperspectief wordt verbonden aan korte termijn handelen.

Arc-Awards-land-met-een-plan-def

Download

De redactie van de Architect selecteert elke dag het belangrijkste nieuws. Heb je nieuws dat misschien voor ons interessant is? Mail dan naar redactiedearchitect@vmnmedia.nl.