ARC21: Provinciaal Domein Prinsenpark, Retie (B) - Studio Jan Vermeulen ism Tom Thys Architecten

Ontwerp voor een passief dienstencentrum met bezoekersinfrastructuur, administratieve ruimtes, stelplaasten en werkplaatsen aan de rand van een recreatief bos en natuurpark in de Antwerpse Kempen.

Tekst Studio Jan Vermeulen

Het project poneert zich als een alzijdige vorm op een strategische plek in het landschap. De verschijningsvorm is herkenbaar en toch hedendaags. Deze refereert naar de experimentele hoevetypes tijdens de eerste ontginning van de Kempen. De met hout beklede volumes hebben een landelijke uitstraling maar precieze detaillering rondom ramen, dakgoten en poorten doen het utilitaire overstijgen.

Tijdens het proces is er nauw samengewerkt met de diensten van het park om zoveel mogelijk meerwaarde te genereren voor nieuwe fauna en flora. Elke ingreep in het landschap werd afgewogen met als doel de biodiversiteit te verhogen en de identiteit van het landschap te versterken.

De verschijning van het project wordt bepaald door een duurzaam en robuust materiaalgebruik. De gebruikte constructiewijze van de verschillende lagen gebouwonderdelen laten een eenvoudige demontage, hergebruik of recyclage toe. In dat opzicht fungeert het gebouw als een duurzame materialenbank voor de toekomst. Materialen blijven grotendeels onbehandeld om de milieu-impact klein te houden.

Het project voldoet aan het passiefhuis norm, zet in op duurzaam materiaalgebruik, integraal afvalwaterbeheer met 100% filtering, duurzaam regenwaterbeheer met recuperatie voor hergebruik en tevens aanleg van natuurlijke infiltratievoorzieningen waarin nieuwe fauna en flora een plek kan vinden. De milieu afdruk van het gebouw wordt elders gecompenseerd door de aanplanting van een nieuw stuk bos.

Twee ten opzichte van elkaar verdraaide volumes worden samengebracht in een compositie van hellende daken. De volumes definiëren een omsloten buitenruimte die dienstdoet als erf of toegang tot de stelplaatsen. Het dak kraagt op bepaalde plekken over om een ingang, een overdekt terras of een beschermde werkplek te maken. In de gevel zijn verschillende kasten geïntegreerd voor de lokale vleermuizenbevolking.

Het gebouw bestaat uit 2 volumes. Het eerste volume bevat 3 grote programmatische onderdelen: de publieksruimtes; de kantoren; de publiekstoegankelijke sanitaire blokken. De publieksruimtes zijn opgezet als een enfilade van kamers langsheen de volledige gevel uitkijkend op de bosrand. Een aaneenschakeling van grote en kleine ruimtes laat een gevarieerde publiekswerking toe.

Meer projecten in het landschap:

SJV_PRIN_Plan_0.pdf

Download