Masterplan Hembrug vastgesteld door gemeenteraad Zaanstad
Beeld BURA urbanism

Masterplan Hembrug vastgesteld door gemeenteraad Zaanstad

De gemeenteraad van Zaanstad heeft het Masterplan Hembrug vastgesteld. Het Hembrugterrein, dat wordt ontworpen door een team met BURA urbanism en Strootman Landschapsarchitecten, zal zich doorontwikkelen tot een gemengd terrein voor wonen, cultuur, natuur, kunst en bedrijvigheid.

Decennialang was het Hembrugterrein (42,5 ha) afgesloten van de buitenwereld, vanwege de militair industriële activiteiten. Kern van dit Masterplan is behoud en versterking van de eenheid, door de ruimtelijke kwaliteiten en de relatie met het water centraal te stellen, bestaande gebouwen en artefacten te behouden en een nieuwe laag toe te voegen. Deze laag bestaat uit 120.000 m2 woonfunctie met bijbehorende voorzieningen en de programmering van niet-woonfuncties (circa 60.000 m2) waaronder een kunstprogramma in een aantal bestaande industriele gebouwen en hallen.

Industrieel landgoed

Het Hembrugterrein kan worden beschouwd als een industrieel landgoed. De randen van het Hembrugterrein worden aan drie zijden versterkt met groen, met een wat meer formele, open rand aan de zuidzijde bij het waterfront. De openbare ruimte heeft een fijn pragmatisch en onaangeharkt karakter, met veel collectieve ruimte en groen rondom de gebouwen. Het Masterplan benadrukt dit karakter door de openbare ruimte collectief en publiek toegankelijk te houden en door voorzieningen multifunctioneel te maken. Het ‘mozaïek-karakter’ van open en bebouwde ruimtes van de zuidelijke campus wordt doorgezet naar het noordelijk deel. Andersom wordt het bos doorgezet naar het zuidoosten.

Er worden nieuwe bomen toegevoegd; de waterstructuur wordt verduurzaamd en historische artefacten worden gekoesterd en nieuw leven ingeblazen. Bestaande structuren als Verloren Spoor, de waterstructuur in het bos en de wegenstructuur vormen de basis van een robuust landschappelijk raamwerk.

Masterplan Hembrug Zaanstad Beeld BURA Urbanism
Uitwerking fase 1 Masterplan Hembrug. Beeld BURA Urbanism

Bestaande gebouwen

Bestaande bebouwing en artefacten worden zoveel mogelijk behouden en geprogrammeerd met nieuwe of tijdelijke functies. Op dit moment worden reeds plannen ontwikkeld in bestaande bebouwing voor een kunstcluster en een woon- en werkgemeenschap in de Enclave.

Nu het plan is goedgekeurd door de gemeenteraad, kan het Hembrugteam plannen zoals het mobiliteitsplan en beeldkwaliteitsplan voor Hembrug verder uitwerken en voor het noordelijk deel een stedenbouwkundig plan en ontwerpbestemmingsplan maken.

Projectgegevens

Opdrachtgever: Hembrug Zaandam BV (ontwikkelconsortium van ABC Vastgoed, LIFE Europe en Ten Brinke Vastgoedontwikkeling), in samenwerking met Gemeente Zaanstad
Ontwerpteam en adviseurs: BURA urbanism & Strootman Landschapsarchitecten, Venhoeven CS architecture+urbanism, GROUP A architects, Goudappel Coffeng B.V., Buro Bouwfysica, Kickstad en Firma Stek

Lees ook: