Uitslag tender ontwikkellocatie Stadsbrug, Weert
Beeld VR Venture

Uitslag tender ontwikkellocatie Stadsbrug, Weert

Een woongebouw met iconische waarde op de hoek aan de stadsbrug was de opgave die leidde tot de inzending van 29 visies en 4 schetsontwerpen. De beoordelingscommissie wees het schetsontwerp van JPO (voorheen Jongen Projectontwikkeling) in samenwerking met FAAM architects en DELVA Landscape Architecture & Urbanism aan als winnende inzending.

Het huidige grasveld aan de stadsbrug heeft een belangrijke rol gespeeld in de bevrijding van Weert in 1945. Vrijheid ligt dan ook aan de basis van het schetsontwerp. In de toekomst moet hier voor iedereen de ruimte zijn om zichzelf te kunnen zijn, om mensen te kunnen ontmoeten, om tot rust te kunnen komen en om zich thuis te voelen.

Invulling bruglocatie door JPO, FAAM en Delva
Beeld VR Venture

Het schetsontwerp heeft een bijzondere vormgeving en bestaat uit meerdere gebouwen die rondom een groen plein liggen. Ontmoeting staat hier centraal. Een van die voorgestelde gebouwen is een toren, die net als de Hameij, een poortwachter aan de noordelijke stadsentree wordt. De toren gaat het plein (het Bassin) aan de zuidkant van het kanaal afbakenen, vormt de afronding van het waterfront en is zo geplaatst dat de Martinuskerktoren vanaf de Eindhovenseweg zichtbaar blijft.

De andere voorgestelde gebouwen worden trapsgewijs lager naar de omliggende bebouwing en het groene plein tussen de gebouwen, zodat de hoogtes goed aansluiten op de menselijke schaal en maat van de openbare ruimte. Het schetsontwerp heeft geen specifieke voor- of achterkant, maar heeft naar elke zijde een ander gezicht.

Invulling bruglocatie door JPO, FAAM en Delva

Duurzaamheid

De gebouwen zijn opgebouwd uit blokken van hout, metselwerk of alleen een houten frame waarmee de buitenruimte van een woning gemarkeerd wordt. Langs de houten frames, bovenop de blokken en op het plein is ruimte voor gevel- en dakgroen. De klimaatbeheersing komt tot stand door natuurlijke beschaduwing van grote dakterrassen en een bouwmethode die uitgaat van een bijna volledige houten constructie in combinatie met biobased materialen.

'Weert moet in 2030 een groene thuishaven zijn. Groen draagt bij aan een grotere biodiversiteit, natuurlijke en landschappelijke kwaliteit, natuurinclusiviteit in de woon- en werkomgeving'

Programma

Het plan bestaat uit een aandeel koopappartementen van verschillende groottes met buitenruimtes van een formaat dat vergelijkbaar is met een tuin bij een grondgebonden woning. Daarnaast wordt voorgesteld om het concept 'co-living' te introduceren. Dit concept dat nieuw is voor Weert gaat uit van een aantal kleinere huurappartementen die gezamenlijk voorzieningen delen en gericht zijn op ontmoeting.

Projectgegevens

Opdrachtgever: JPO
Architect: FAAM architects
Landschapsarchitect: DELVA Landscape Architecture / Urbanism
Constructie: Aveco de Bondt
Installaties: Huisman & Van Muijen
3D visualisaties: VR Venture
Aannemer: stam en de koning bouw

Sinds 2007 werkt Astrid de Wilde als (web)redacteur op de redactie van de Architect.
Naast het schrijven van het dagelijks (architectuur)nieuws, artikelen en een incidentele blog op de Architect.nl maakt zij ook de Whitepapers en is zij betrokken bij de printedities van de Architect.
Hiervoor was zij werkzaam bij onder andere Detail in Architectuur en Architectuur & BOUWEN.