IPS: De toekomst voor het realiseren van Schoolgebouwen

IPS: De toekomst voor het realiseren van Schoolgebouwen

Amsterdam maakt een enorme groei door. De stad heeft ingezet op 70.000 nieuwe woningen voor 2040. Om een stad leefbaar te maken, horen daar maatschappelijke voorzieningen bij, zoals scholen. Deze gaan we op een nieuwe manier aanbesteden, die bij deze tijd past. Op Strandeiland gaan we de nieuwbouw voor negen scholen aanbesteden via innovatiepartnerschap. Een kans voor de markt om op een vernieuwende manier de samenwerking tussen alle belanghebbenden aan te gaan. Op 9 april houdt de gemeente Amsterdam een online marktconsultatie. Denkt u mee?

Gewoonlijk neemt het schoolbestuur (of de gemeente) een architect en adviseurs in de arm om vervolgens met een volledig uitgewerkt plan de markt op te gaan. Aanbieders kunnen hierdoor alleen concurreren op prijs en niet op kwaliteit, terwijl er bij een aanbieder wel expertise aanwezig is. Daar willen we als gemeente slimmer gebruik van gaan maken. En daar kan IPS een hulpmiddel bij zijn.

Raamcontract

Met de nieuwe manier van werken bieden we u als aanbieder perspectief. Het aanbestedingsproces biedt de kans om in samenspraak met gemeente en schoolbesturen een innovatief bouwconcept te ontwikkelen en binnen een raamcontract aan te bieden. U zoekt daar zelf de expertise bij om te komen tot een zo aantrekkelijk mogelijk aanbod voor een flexibel, duurzaam en kwalitatief hoogwaardig bouwconcept voor schoolgebouwen. Een generiek programma van eisen van, opgesteld door schoolbesturen van Amsterdam,  geldt als ondergrens. Als gemeente bieden we een vast budget per schoolgebouw en vragen de consortia te excelleren op onder meer architectuur, flexibiliteit en circulariteit.

Een bewezen concept?

IPS betekent niet per definitie dat alles anders moet. Bestaande concepten kunnen heel goed bruikbaar zijn in een nieuw te bouwen omgeving. Sommige al bestaande woningbouwconcepten zijn heel goed toepasbaar op schoolgebouwen. Denk aan industrieel of modulair bouwen. Denk aan slimme productietechnieken, of aan de keuze voor bio-based materialen. Het gaat in dit traject om het uiteindelijke resultaat: kwalitatief goede en betaalbare scholen met ieder hun eigen uitstraling.

Meer rendement

U weet als aanbieder ongetwijfeld hoe arbeidsintensief en tijdrovend een aanbestedingsprocedure kan zijn. Met IPS wordt het voor u aantrekkelijker om dit proces te doorlopen. U maakt als aanbieder immers kans op de gunning van meerdere opdrachten. Daarmee kunt u uw investering over meerdere projecten verspreiden. Met dit traject is een investering gemoeid van circa 80 miljoen euro (inclusief btw) in de periode van 2023 tot 2040. De gemeente Amsterdam houdt het raamcontract daarnaast open voor andere schoolgebouwen in Amsterdam.

Wat, wanneer, hoe

De online marktconsultatie is op 9 april aanstaande. Doel van deze marktconsultatie is het informeren van de markt over IPS en de opgave op Strandeiland. Daarnaast laat de gemeente de markt meedenken om de vraag te specificeren. Ook biedt de bijeenkomst geïnteresseerde bedrijven de gelegenheid om contacten te leggen. Dat kan hen helpen bij het vormen van consortia voor de inschrijving.

Denkt u mee? Schrijf u via onze webpagina in voor de marktconsultatie.
We kijken uit naar uw vernieuwende ideeën.

Dit artikel is gesponsord door de gemeente Amsterdam.