Manifest: architecten over klimaat en ongelijkheid

Manifest: architecten over klimaat en ongelijkheid

Thomas Rau, Nanne de Ru, Odette Ex, Paul de Ruiter, Dirk Peters, Diederik Dam, Irma van Oort, Do Janne Vermeulen, Jeroen de Willigen, Bart Mispelblom Beyer, Michiel Hofman en Barbara Dujardin, Dikkie Scipio, Roberto Meyer en Wouter Thijssen, Robert Winkel, Daniel Jongtien, Pascal Cornips, Saartje van der Made en Joost Vos, Victor de Leeuw en Willemineke Hammer

Klimaat en sociale ongelijkheid behoren tot de grote vraagstukken van deze tijd. De opwarming van de aarde, de demografische groei en de uitdijende verstedelijking vormen uitzonderlijke uitdagingen. In Manifest bundelen ontwerpers hun visie op deze kwesties. Ze laten zien hoe je vakmatig en professioneel een antwoord kunt geven op nieuwe uitdagingen.

Vijftig jaar vooruit

Manifest zet de viering van het vijftigjarig bestaan van de Architect kracht bij. Dit jubileum leek de redactie een mooi moment niet alleen om terug te kijken, maar ook om vijftig jaar vooruit te kijken. Ze doet dit met architecten die het belang en de betekenis hiervan onderkennen.

Passende schaal

Klimaatverandering en ongelijkheid zijn grote en betrekkelijk ongrijpbare fenomenen. Binnen de architectuur bestaat echter de mogelijkheid om ze met de instrumenten van het ontwerp op een passende schaal aan te gaan. Manifest biedt openingen naar de toekomst en laat zien dat dingen wel degelijk anders kunnen zijn. Ook biedt ze de mogelijkheid het narratief over klimaat en ongelijkheid opnieuw te laden.

Klimaat en ongelijkheid

De vraag waarop in Manifest een antwoord wordt gezocht, is niet óf je klimaat en ongelijkheid moet aangaan, maar vooral op welke manier je dat het beste kunt doen. Stellen we de juiste vragen? Kun je andere stellen? Manifest laat zien waar we op dit moment staan en op welke vlakken de bijdrage van architectuur wellicht het meest effectief is.

Manifest coproductie

Manifest is een coproductie van de Architect en de deelnemende architecten. Manifest agendeert thema’s om het debat hierover steviger te voeren. In het verlengde hiervan gaan tijdens Manifest uitzendingen architecten het gesprek aan met leidende figuren in samenleving en politiek. Manifest is een beweging waarbij meer architecten zich gaan aansluiten.

Manifest uitzendingen

Op basis van het boek verzorgt de Architect met de betrokken architecten drie uitzendingen over vraagstukken van klimaat en ongelijkheid op 16 december 2020, 13 januari en 27 januari 2021 om 19.00 uur

Boek (pre-order is mogelijk)

Manifest. Architecten over klimaat en ongelijkheid, redactie Harm Tilman, fotografie Femque Schook, 240 p, Vakmedianet 2020, € 40,00, ISBN 978 94 93196 43 8, verschijnt 30 november 2020.

Manifest banner

Harm Tilman (1954, Rotterdam) is auteur, docent, moderator en zelfstandig redacteur op het gebied van architectuur en stedenbouw. Tot 2021 was Harm hoofdredacteur van het de Architect. Daarvoor werkte hij o.a. als coördinator en docent stedenbouwkunde aan de Academie van Bouwkunst Rotterdam.