Corona raakt omzet en werkgelegenheid architectenbranche hard

De impact van de coronacrisis op de architectenbranche is groot. Projecten lopen vaak nog wel vertraagd door, maar nieuwe opdrachten stokken. De echte klap verwachten bureaus pas na de zomer. Door de coronacrisis ervaart 62 procent van de bureaus productiebelemmeringen, zoals onvoldoende opdrachten, stagnatie van projecten, bemoeilijkte acquisitie en belemmeringen / inefficiëntie door thuiswerken. Dat blijkt uit de BNA Conjunctuurmeting voorjaar 2020.

De werkvoorraad daalt van gemiddeld 4,7 maanden in het najaar van 2019 naar 4,1 maanden in het voorjaar van 2020. De effecten van de coronacrisis zijn vooral goed zichtbaar in de prognoses voor het aankomende kwartaal en heel 2020. Circa 3 op de 4 bureaus verwacht een daling in het aantal nieuwe opdrachten voor heel 2020. De omzetprognose volgt eenzelfde trend als voor het aantal nieuwe opdrachten. 72 procent verwacht een daling van de omzet voor heel 2020.

Daling van het aantal medewerkers

Bureaus verwachten ook effecten op het aantal medewerkers door de coronacrisis, maar minder sterk dan op het aantal nieuwe opdrachten en de omzet. Circa 33% van de bureaus verwacht een daling in het aantal medewerkers. Het aandeel bureaus dat nog groei verwacht in het aantal nieuwe opdrachten, de omzet en het aantal medewerkers in 2020 is minimaal.

Woningbouw, herontwikkeling en verduurzaming

Voor 2020 wordt de meeste afname voorspeld in de nieuwbouw. Herontwikkeling en verduurzaming blijven van belang. Wat betreft het type opdrachtgever verwachten bureaus vooral een afnemend belang in het bedrijfsleven en bij particulieren. Deze prognoses volgen die van de marktsectoren: bureaus verwachten vooral een afnemend belang in kantoren, winkels en woningen in 2020. De sector gezondheidszorg neemt wel toe aan belang.

‘Samen doorbouwen aan Nederland’

BNA directeur Fred Schoorl: ‘Vraaguitval door minder investeringen in nieuwe plannen, gedaald consumentenvertrouwen en uitgestelde consumentenuitgaven raakt de markt voor architectendiensten hard. Daarom hebben we samen met andere partijen de verklaring ‘Samen doorbouwen aan Nederland’ opgesteld en ondertekend. Het is belangrijk dat we positief, realistisch perspectief krijgen. Want alleen samen met opdrachtgevers, medewerkers en de hele bouwketen kunnen we de economische schade beperken en hier veerkrachtig en vernieuwend uitkomen.’

Over de BNA Conjunctuurmeting

Twee keer per jaar peilt de BNA de conjunctuur bij de leden. De Conjunctuurpeiling gaat in op productiebelemmeringen, werkvoorraad, opdrachten, omzet, honoraria, medewerkers, type opdrachten, opdrachtgevers en deelmarkten. Dit geeft inzicht in de actuele marktverwachtingen van bureaus.