Project

Leegkerk

Geen categorie

De Stichting Oude Groninger Kerken en Bijzondere Locaties Groningen zagen voor de Leegkerker kerk een nieuwe functie weggelegd als ankerplaats voor beleving van het omliggende typische Groninger landschap en haar (cultuur)historie.
Awg architecten heeft een nieuwe educatie-/expositieruimte, een vergaderruimte en faciliterende ruimtes voorzien in, op en rond een gouden kubus die los in de monumentale kerk is geplaatst.

Leegkerk

Het uit de dertiende en zestiende eeuw stammende rijksmonument – plek voor contemplatie, samenkomst en toevlucht op een hoger gelegen wierde – is onlosmakelijk verbonden met het Groninger landschap en haar bewoners. Het kerkje moest met behoud van het ‘traditionele’ meervoudig ruimtegebruik opgenomen worden in een (boven)regionaal recreatief en educatief netwerk. De omvang van het voorzieningenniveau en de kwaliteit ervan, zowel technisch als ‘gevoelsmatig’, moesten op hoog niveau worden gebracht.

awg architecten heeft een nieuw interieur ontworpen dat deze ambitie waar kan maken en een betekenisvolle laag toevoegt aan de lange geschiedenis van de kerk. Er is gestreefd naar de vormgeving van een meervoudige functionaliteit. De noodzakelijke (banale) toevoegingen werden ondergebracht in een zo compact mogelijk volume: een gouden kubus, als ware het een schrijn. De centrale plaatsing van de kubus, los van de wanden, definieert functionele zones en waarborgt de ruimtelijke beleving van de kerkruimte maximaal. Nieuwe (draaibare) gouden kasten tussen schip en koor functioneren als flexibele ruimtescheiding. De situering van de educatie-/expositieruimte boven op het volume, ontsloten door een monumentaal trapje, geeft uitdrukking aan het bredere bereik van deze functie. Vanop dit ‘balkon/podium’ kan men de kerkruimte alsook het Groninger landschap overzien en vanuit een ander perspectief beleven.

 

Foto's

Ontwerp en realisatie

 • Adres Leegeweg 38
 • Plaats Leegkerk, Groningen
 • Projecttitel Leegkerk
 • Projectarchitect(en) Jan Verrelst, Maarten Verdonschot
 • Toeleveranciers false
 • Programma Herbestemming en interne verbouwing van een (rijks)monumentaal middeleeuws kerkje tot multifunctioneel centrum
 • Voorlopig ontwerp 11-12-2009
 • Definitief ontwerp 01-08-2010
 • Aanvang bouw 29-08-2013
 • Oplevering 28-02-2013
 • Opdrachtgever Stichting Oude Groninger Kerken
 • Ontwerpbureau awg architecten cvba
Reageer op dit artikel