Project

ARC16: Woonboerderij Utrecht – Zecc Architecten

Architectuur

In het landelijk gebied in de omgeving van Utrecht is een grote boerderij getransformeerd tot exclusief woonhuis. Midden in het open landschap lijkt een archetypische boerderij ‘doorboord’ te zijn met een nieuw houten volume. Met de ingrepen worden grenzen tussen binnen en buiten op allerlei manier verlegd en wordt het oude gebouw energetisch ‘gevoed’ door het nieuwe.

ARC16: Woonboerderij Utrecht – Zecc Architecten

Concept

Het perceel van de voormalige melkveehouderij is vrijgemaakt van bijgebouwen, grote schuren en opstallen. Alle voor de woning gewenste functies zijn ondergebracht in één volume dat zich haaks op de boerderij aftekent. De woning komt hierdoor vrij in het landschap te staan en biedt aanknopingspunten voor een interessante wisselwerking tussen interieur en exterieur. Grenzen tussen binnen en buiten worden verlegd, verzacht, omgekeerd of juist helemaal opgeheven. De nieuwe uitbreiding doorsnijdt de boerderij op de positie van de voormalige brandmuur (scheiding tussen woning en stal). Het spanningsveld van de oude boerderij en het nieuwe volume creëert mogelijkheden voor bijzondere interventies en het oplossen van functionele vraagstukken. Daarnaast versterkt het  nieuwe volume de boerderij in zijn archetypische verschijningsvorm.

Programma en ruimtelijke inpassing

De boerderij bestaat uit een traditioneel voorhuis. Hier zijn kinderslaapkamers, werkkamer en ‘herenkamer’ ondergebracht. Het achterste gedeelte is volledige getransformeerd met woonfuncties beneden en een ouderlijkdomein op de verdieping. De verdieping is slechts gedeeltelijk dichtgelegd, waardoor de enorme voormalige stal voelbaar blijft. Soms wordt je blik naar buiten gezogen op andere plekken wordt een inpandige buitenruimte gecreëerd. Juist die manipulatie van de grens tussen interieur en exterieur vormt op allerlei plekken in het huis bijzondere verblijfsplekken.

Foto's

Ontwerp en realisatie

  • Projecttitel ARC16: Woonboerderij Utrecht - Zecc Architecten
  • Projectarchitect(en) Bart Kellerhuis
  • Toeleveranciers false
  • Programma Woonhuis met praktijkruimte
  • Oplevering 01-03-2016
  • Opdrachtgever particulier
  • Ontwerpbureau Zecc Architecten
Reageer op dit artikel