nieuws

Beleid HNI positief beoordeeld

Architectuur

De Raad voor Cultuur heeft alsnog een positieve beoordeling uitgebracht voor de komende beleidsperiode van Het Nieuwe Instituut (HNI). Eerder herkende de Raad in het beleidsplan 2017-2020 een aantrekkelijke visie, maar leverde kritiek vanwege gebrek aan concretisering. Het recente positieve oordeel betekent dat HNI toch opnieuw op subsidie kan rekenen.

Beleid HNI positief beoordeeld

De afgelopen maanden heeft het instituut zich gebogen over de kritische kanttekeningen van de Raad voor Cultuur en een aanvullend beleidsplan voorgelegd. Vorige week heeft de Raad voor Cultuur op basis hiervan een positieve beoordeling uitgebracht voor de komende beleidsperiode van vier jaar. Het positieve advies over een subsidieverstrekking is door minister Bussemaker overgenomen.

Positionering

HNI positioneert zich als een landelijk sectorinstituut met ondersteunende taken. Het instituut werkt zijn visie uit in de inhoudelijke programmering en verbindt deze aan de pijlers ‘museum voor architectuur, vormgeving en digitale cultuur’; ‘het rijksarchief voor architectuur & stedenbouw’; ‘het agentschap voor architectuur, vormgeving en digitale cultuur’. Research & Development is het verbindende element, zo meldt de Raad voor Cultuur.

Bestuurlijke veranderingen

Opvallend is dat ook in het bestuur en het interne toezicht de nodige wijzigingen zijn doorgevoerd. Eerder kwam HNI in opspraak vanwege opdrachten die directeur Guus Breumer aan zijn levenspartner verstrekte. Het interne toezicht is door de genomen maatregelen volgens de Raad voor Cultuur sterk verbeterd. “Er is een nieuwe voorzitter aangetrokken en de leden zijn gefaseerd afgetreden. De directie is omgevormd tot een raad van bestuur, en er is een directeur business & development aangesteld.”

Reageer op dit artikel