ARC24: Stads Huis, Almelo - Diederendirrix architectuur en stedenbouw b.v.

Het Stads Huis te Almelo is het laatste ontwerp van J.J.P. Oud en was ruim 30 jaar het belangrijkste publieke gebouw van de stad. Het gebouw had weliswaar geen monumentenstatus, maar bij de voorgenomen sloop stuitte de gemeente Almelo op veel verzet van de stad en diverse erfgoedverenigingen. Diederendirrix transformeerde het kantoorgebouw in opdracht van BPD naar een duurzame, levendige wooncommunity mét behoud van de iconische kwaliteit van het originele ontwerp.

Toelichting Diederendirrix architectuur en stedenbouw b.v. | Beeld Bart van Hoek

Deze transformatie is een volledige herontwikkeling gestoeld op de principes van het originele ontwerp. Illustratief is de nieuwe vliesgevel, waar de ranke en transparante puien in oorspronkelijke maatverhouding het originele ontwerp respecteren, maar de nieuwe loggia’s en balkons daar een woonkwaliteit aan tevoegen. Het resultaat is een optimistische, kleurrijke, levendige architectuur met fraaie detaillering in lijn met Ouds ‘poetisch-functionalistische’ ontwerp.

Diederendirrix ontwierp de transformatie van dit gebouw in opdracht van BPD en werkte dit in bouwteamverband met aannemerscombinatie Goossen te Pas / Salverda uit tot een uitvoeringsgereed ontwerp dat tegelijkertijd in verkoop is gebracht. Aveco de Bondt was verantwoordelijk voor het constructief ontwerp, Deerns voor het installatieadvies en de bouwfysica/brandveiligheid. Farwick was betrokken voor het tuinontwerp.

Beeld Bart van Hoek
Beeld Bart van Hoek

De gevel is uitgevoerd in geanodiseerde aluminium kozijnen en vliesgevels. Het natuursteen van de hoogbouw is vervangen voor een vezelcementplaat in oorspronkelijke plaatafmetingen. Het nieuwe interieur is kleurrijk in zachte tinten. De natuurstenen trappenhuizen met blauwe steenstrips en ronde armaturen zijn gerestaureerd. Oude interieurelementen zijn hergebruikt zoals de metalen plafonds als akoestische wandbekleding in de vide.

De renovatie ving aan met het verwijderen van alle oorspronkelijke kozijnen en gevelmaterialen met asbesthoudende kit. Het gebouw is volledig nageïsoleerd en voorzien van nieuwe kozijnen met hoogwaardige thermische beglazing. Een duurzame installatie in de kelder en op het dak van het gebouw produceert (gelijktijdig) warmte en koude voor alle bewoners. De verontreiniging in het terrein is gesaneerd. Het dak van de laagbouw is begroeid met mos-sedum.

Beeld Bart van Hoek
Beeld Bart van Hoek

Het gebouw was oorspronkelijk voor een andere plek in de stad ontworpen maar werd na lange discussie op haar huidige plek gebouwd. Het gebouw heeft er daarom altijd een beetje verloren bij gestaan. Deze transformatie repareert de aanhechting van het gebouw aan de stad met een nieuwe hoofdentree die aansluit op de routes vanuit de centrum. Een nieuwe woongemeenschap temidden van een groene openbare tuin met weelderige plantvakken die verwijzen naar de vijvers in het oorspronkelijke ontwerp.

De appartementen zijn gericht op een mix van doelgroepen met een grote variatie aan plattegronden. Er zijn studio’s, 2-, 3- en 4-kamerappartementen, stadswoningen met een veranda of een eigen tuin en grote penthouses op de bovenste etage. Op het dak van de voormalige raadzaal op de zesde verdieping bevindt zich een terras voor collectief gebruik. Er is een collectieve ruimte met een keukenvoorziening waar bewoners een feestje kunnen geven of kunnen werken, en er is een logeerkamer voor gasten.

De redactie van de Architect selecteert elke dag het belangrijkste nieuws. Heb je nieuws dat misschien voor ons interessant is? Mail dan naar redactiedearchitect@vmnmedia.nl.