ARC24: Kantoor vol Afval (KaVA), Katwijk - Popma ter Steege Architecten

Het Kantoor vol Afval (KaVA) is een voorbeelstellend project voor hergebruik bij renovatie in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf. Een verouderd defensie-kantoor is omgevormd tot een eigentijdse werkomgeving voor de Rijksoverheid, conform de (kwaliteits)eisen voor Rijkskantoren. Aan de hand van de zogenaamde 'KaVA prinipes' is systematisch gewerkt aan een werkwijze voor hergebruik van materialen uit het gebouw, onderdelen uit donor-gebouwen en nieuwe elementen uit herwonnen materialen.

Toelichting Popma ter Steege Architecten | Beeld Stijn Poelstra + PTSA

PTSA bedacht en ontwierp 15 circulaire producten die parralel aan het gebouwontwerp ontwikkeld zijn. Deze producten lopen uiteen binnenwanden, plafondsystemen, vloerafwerkingen, verlichting, klimaatplafonds tot vast meubilair. Als het samenstellen van een collage is tegelijk gewerkt aan een samenhangend interieur; vanuit het bestaande d.m.v. selectie (cureren), bewerkingen, maatvoering, licht, patronen en een overkoepelend kleurenplan in samenwerking met ontwerpbureau Raw Color.

KaVA is onderdeel van voormalig Vliegkamp Valkenburg in Katwijk. De oude loodsen worden herontwikkeld, vooruitlopend op de stedelijke ontwikkeling van het omliggende terrein. KaVA maakt onderdeel uit van Unmanned Valley, een verzamelplaats voor bedrijven in drone-technologien, en zal door hen gebruikt worden. Landschappelijk en ecologisch wordt het terrein in fases verbonden met het naastliggende duingebied (ontwerp Baljon). Met o.a. twee nieuwe 'bruine daken' draagt ook KaVA hier aan bij.

Voor renovatie
Voor renovatie

Met gerichte ingrepen is zijn nieuwe ruimtelijke verbindingen gemaakt in het gesloten cellenkantoor. Alle ingrepen zijn afgewogen om zoveel mogelijk van het bestaande gebouw te behouden. Onderdelen die niet behouden bleven zijn gedemonteerd en zoveel mogelijk direct hergebruikt binnen het project. Naast hergebruik van materialen uit het gebouw zelf zijn voor KaVA veel elementen overgenomen uit een donor-gebouw; het toekomstige hoofdkantoor van ABN Amro in Amsterdam Zuid-Oost.

KaVA is een concretisering van de RVB-Routekaart om hun vastgoed te laten voldoen aan de klimaatdoelen van 2030 en 2050. In- en uitgaande materiaalstromen zijn bijgehouden en Nibe rekent aan de CO2-reductie van het project t.o.v. 'tradioneel renoveren'. We verwachten de uitkkomst hiervan elk moment (na te sturen). We kunnen wel al zeggen dat KaVA een overtreffende trap toont voor de mogelijkheden van hergebruik in renovatie met als gevolgd een 'Paris Proof' renovatieproject (zie DGBC).

KaVA. Beeld Stijn Poelstra
KaVA. Beeld Stijn Poelstra

KaVA dient een referentie te zijn voor de diverse gebruikers waarvoor het Rijksvastgoedbedrijf werkt, van UWV tot Defensie. Om ook hen te overtuigen dat circulair renoveren de kwaliteit kan opleveren die passend is bij hun organisaties. Daarvoor zijn nadrukkelijk de standaard, hoge kwaliteitseisen voor welzijn van het RVB toegepast. Het bestaande gebouw is verbeterd in zowel klimaat, licht, ruimte voor interactie, contact binnen en met buiten, zicht op groen en ruimtelijke diversiteit.

Het D&B-team bevatte naast PTSA en Vink Bouw o.a.: Raw Color (zie eerder), Fiction Factory (vast meubilair), Vense Projecten (afbouw) en Adex (gebuikt materiaal). Met Studio Simone Post ontwierp PTSA een hoogwaardig tapijt van gebruikte tapijttegels (ReCarp). Als RVB leerproject is intensief samengewerkt met ca 15 van hun adviseurs, van kostendeskundige tot bouwfysicus en ecoloog. Zowel gebouwontwerp als producten zijn met hen uitvoerig afgestemd om toekomstige opschaling te bevorderen.

De redactie van de Architect selecteert elke dag het belangrijkste nieuws. Heb je nieuws dat misschien voor ons interessant is? Mail dan naar redactiedearchitect@vmnmedia.nl.