ARC24: Theater aan de Parade, 's-Hertogenbosch - NOAHH | Network Oriented Architecture

De opgave bestond uit het realiseren en invoegen van een nieuw Theater aan de Parade, met multifunctionele grote zaal (920 stoelen) en Pleinzaal (400 stoelen) in het centrum van 's-Hertogenbosch aan de Parade. Het gebouw - groter dan het oude theater op deze plek - moest worden ontworpen binnen een uiterst strak korset van het bestemmingsplan. Deze had sterke invloed op bouwhoogte en verschijningsvorm. We hebben ons zelf opgelegd het theater te ontwerpen als een transformer.

Toelichting NOAHH | Beeld Ossip van Duivenbode, NOAHH en Jasper Loeffen

De integrale aanpak bestond uit het opleggen van een eigen uitgangspunt: handhaving van de oude grote zaal constructie als nieuw ankerpunt en houvast. Het realiseren van een organiserende vide van licht en lucht centraal in het gebouw en het laten verdwijnen van een strikte scheiding tussen front of house en back of house waarmee het hele gebouw “theater” werd: elke ruimte is een theaterruimte zelfs de laad-en-los ruimten. Interieur, exterieur en techniek zijn onlosmakelijk met elkaar verweven.

De uiterst complexe opgave kon alleen door een integrale werkwijze met een breed team van adviseurs, specialisten, comakers en aannemer succesvol tot stand komen. Elk onderdeel vroeg een multidisciplinaire afweging, temeer daar het bestemmingsplan dwingend voorschreef dat installaties ingepast moesten worden in het bouwvolume. Draagvlak werd gecreëerd door bij alle omwonenden op bezoek te gaan en hen ook te zien als adviseur en mee te nemen in het ontwerp en te overtuigen van de hoge kwaliteit.

Beeld Ossip van Duivenbode
Beeld Ossip van Duivenbode

In materialisering is de metselwerkgevel opgevat als een voile rondom de zalen en foyers. Nieuwe technieken zijn toegepast in verlijming en verwerking van dit metselwerk om materiaal te sparen en een eenheid te realiseren tussen dak-gevel en expeditie-deuren. In het interieur zijn ornamentiek en materiaal integraal gevolg van technische prestatie-eisen. Geen enkel onderdeel is uitsluitend decoratief. Alles heeft een zeer hoge technische prestatie-eis waaraan voldaan moest worden.

Het ontwerp werd ontwikkeld met veel aandacht voor circulariteit. Hergebruik van onderdelen van het gebouw is een belangrijk uitgangspunt. In het oog springen daarbij het hergebruik van de kelder en draagconstructie van de grote zaal. In de botanische foyer tonen we dat in een theater een groene long ook een heel specifiek theatercontext. Het theater is een inclusief gebouw, voor iedereen toegankelijk en 24/7 intensief te gebruiken. Een gebouw waar de Bosschenaren trots op zijn!

Beeld NOAHH
Beeld NOAHH

Het Theater aan de Parade is gerealiseerd op de plek van het oude theater (1976) binnen een strak korset in de historische binnenstad van Den Bosch in de directe nabijheid van de Sint Jan, en andere monumenten met uitzicht het Bossche Broek (natura 2000). Het gebouw kent door haar kavel 3 achterzijden en slechts 1 mogelijkheid tot voorzijde waaraan alle publieksruimten gelegen zijn als ook de backstage entrees. In materialisatie is sterk gekeken naar aansluiting op het binnenstedelijke palet.

Theater aan de Parade kent veel innovaties. Het gebouw is in feite een grote transformer. Daardoor kan ze flexibel inspelen op een breed spectrum aan gebruikswensen, van kleinkunst tot aan festivals en van symfonie tot aan hardcore. Aansprekend is het laad en los platform die als schuiflade is ontworpen en waarmee een hoogstaande technische oplossing een omkering in gebruik tot gevolg had. De laad en los zones werden buitenpodia. Binnen het gebouw zijn meerdere minitheaters ontworpen.

De redactie van de Architect selecteert elke dag het belangrijkste nieuws. Heb je nieuws dat misschien voor ons interessant is? Mail dan naar redactiedearchitect@vmnmedia.nl.