ARC24: De Vasim, Nijmegen - Zecc Architecten BV

De Vasim te Nijmegen is door Zecc getransformeerd in opdracht van Lingotto en Klok. De voormalige kunstzijde- en vliegasverwerkingsfabriek ligt net buiten het centrum en is het eerste getransformeerde gebouw van het NYMA-terrein. ZUS ontwierp het raamwerk, landschap en inrichting van de openbare ruimte. Het huisvest een breed sociaal-maatschappelijk programma met start-ups, cultuur, sport, educatie, events en horeca en is op een low-tech high-impact wijze behouden, geopend en geactiveerd.

Toelichting Zecc Architecten BV | Beeld Stijn Poelstra

Waarderen, verbinden, activeren en verduurzamen. In 4 stappen is een ruimtelijk concept ontwikkeld aansluitend op de industriële logica van het gebouw. Hierbij is het grootse robuuste karakter behouden en zijn de gesloten gevels op alle niveaus en windrichtingen verbonden met de omgeving. Een toekomstbestendige structuur met compartimentering, ontsluiting en inpassing van installaties resulteren in een gebouw voor een breed scala aan functies en betaalbare ruimtes. Kortom: low-cost high-impact.

Het plan voor de openbare ruimte en de organisatie van het gebouw zijn in nauwe samenwerking met ZUS (Zones Urbaines Sensibles) tot stand gekomen. In een verkennend onderzoek is met opdrachtgevers, ZUS en de gemeente Nijmegen een ontwikkelstrategie gemaakt dat ten grondslag lag aan het transformatieplan van het Nyma-terrein. Ook de aannemer zat vanwege het beperkte budget en strakke planning vroegtijdig aan tafel, resulterende in een integraal plan en behoud van huurders uit de omgeving.

Beeld Stijn Poelstra
Beeld Stijn Poelstra

Het casco met beton en metselwerk is waar mogelijk behouden. In de bestaande ventilatierug zijn installaties uit het zicht ingepast. De boogramen en plint zijn weer geopend en in de gesloten metselwerk gevels zijn nieuwe openingen toegevoegd. Nieuwe verbindingen en koppelingen zijn uitgevoerd in staal. De blauwe kleur sluit aan op het Nyma-fabric. In de werkstad is een houten meubel geplaatst en de bleekgroene accenten verbinden de diverse ingrepen, met verwijzing naar het industriële verleden.

Naast behoud van bestaand vastgoed, het toevoegen van toekomstbestendige organisatie en het beperken van ingrepen is er een passend klimaatconcept ontwikkeld. Hoe tijdelijker de ingreep van aard, des te eenvoudiger is deze aanpasbaar. Door middel van een box-in-box constructie zijn verschillende klimaatzones gecreëerd en zijn de benodigde installaties in de al aanwezige ventilatiegangen ingepast, waardoor er een prettig binnenklimaat op maat van de verschillende activiteiten ontstaat.

Beeld Stijn Poelstra
Beeld Stijn Poelstra

Het net buiten het centrum gelegen Nyma-terrein ontpopt zich de komende jaren tot culturele hot-spot van Nijmegen. In het door ZUS ontwikkelde Nyma-fabric staan het grootse landschap, de robuuste relicten en inrichting met industriële logica centraal. Het gebouw is in alle windrichtingen geopend en verbonden met de omgeving. Een toegevoegd dek op dijkniveau, eventspace in de kolk en ruimte voor sport onder de brug activeren de openbare ruimte rondom en op de verschillende maaiveldniveaus.

Voor de Vasim stond het huisvesten van Nijmeegs talent en een brede programmering voor de stad centraal. Naast aanwezige gebruikers zijn er makers opgevangen vanuit het verderop gesloten Honig-complex en is er ruimte voor educatie, sport en cultuur in de vorm van lesruimtes voor de hogeschool, kunst, boksacademie, circusschool, muziekstudio’s en Nijmeegse evenementenorganisatie. Zij geven ‘de sfinx’ een kloppend hart en brengen het gebouw voor de Nijmegenaren en bezoekers van verder tot leven.

 • Zecc-ARC24-Vasim

  Download
 • ZECC-Vasim-0N-001-situatie-legenda

  Download
 • ZECC-Vasim-1N-001-plattegrond-kolkniveau-legenda

  Download
 • ZECC-Vasim-1N-002-plattegrond-dijkniveau-legenda

  Download
 • ZECC-Vasim-3N-001-langsdoorsnede-legenda

  Download
 • ZECC-Vasim-9N-001-exploded-view-functies

  Download

De redactie van de Architect selecteert elke dag het belangrijkste nieuws. Heb je nieuws dat misschien voor ons interessant is? Mail dan naar redactiedearchitect@vmnmedia.nl.