ARC24: Parkbuurt, Rotterdam - ECHO Urban Design

Parkbuurt grenst aan het Oedevlietsepark, in de naoorlogse wijk Meeuwenplaat, Hoogvliet. De doelstelling van de gemeente Rotterdam was om doorstromers en tweeverdieners binnen Hoogvliet in Parkbuurt een plek te bieden. In dit project is een eigentijdse stempel ontwikkeld, met een groen en autovrij woonmilieu. Meeuwenplaat ontstond kort na de oorlog als een 'newtown'. In korte tijd werd een grote woningvoorraad gebouwd in de typische stempel- en strokenverkaveling.

Toelichting ECHO Urban Design | Beeld Joep van Aert

Voor de wijken rondom het Oedevlietsepark heeft ECHO in opdracht van de gemeente het masterplan gemaakt. In dat plan zijn de uitgangspunten voor de ontwikkeling van Parkbuurt gedefinieerd, toegespitst op de thema’s bebouwing, groen, verkeer & parkeren en kindvriendelijke wijk & routes. Het traject voor dit masterplan is breed ingestoken met twee bewonersavonden. De interactieve participatie heeft geleid tot wijzigingen in het concept-masterplan en heeft gezorgd voor een breed draagvlak bij de bewoners.

Op de grote schaal is er aansluiting gezocht op zowel de bestaande groenstructuur vanuit Meeuwenplaat, alsook het Oedevlietsepark en de Visserijgriend. Er is een fijnmazig groennetwerk, waardoor insecten, kleine zoogdieren en vogels zich eenvoudig kunnen verplaatsen. Hierdoor neemt de biodiversiteit in de buurt toe: de gelaagde beplanting bevordert voedsel, nestgelegenheid en beschutting voor fauna.

Beeld Joep van Aert
Beeld Joep van Aert

Het ontwerpen vanuit sociale domeinen en zorgvuldige aandacht voor overgangen zorgen hier daadwerkelijk voor meer contact, gevoel voor eigenaarschap, mogelijkheid tot ontmoeting en activiteit. Woningen zijn zo gepositioneerd dat de ogen zijn gericht op het park en daarmee wordt een sociaal veilige en prettige leefomgeving gecreëerd. Het principe van de stempel uit de wederopbouwwijk heeft in dit plan een eigentijdse interpretatie gekregen.

De basisopzet wordt gevormd door een vijftal stempels die samen een ensemble vormen met enerzijds een helder front naar het park en anderzijds een goede aansluiting op de bestaande bebouwing. De groenruimtes tussen de stempels zorgen ervoor dat het park maximaal doordringt de buurt in. Eén van deze groenruimtes is daarbij belangrijk als voortzetting van de groenstructuur vanuit Meeuwenplaat het park in.

Beeld Joep van Aert
Beeld Joep van Aert

Het grote oppervlak openbaar groen in dit plan (circa 35%) maakt de buurt klimaatrobuust: het zorgt voor verkoeling, schaduw en infiltratie. Met behulp van ondergrondse waterkratten wordt het water zoveel mogelijk in het park behouden. Regenwater loopt via de vaste plantenbakken naar openbaar groen en wadi’s.

In Parkbuurt zijn de gebouwen, de architectuur en de mensen te gast, het landschap gaat voorop. In het stedenbouwkundig ontwerp zijn de beeldkwaliteitsprincipes voor de architectuur bepaald. Deze zijn enerzijds gericht op een passende aansluiting op de wederopbouw architectuur, met drielaagse en platte accenten op de hoeken als dragers van het gebied. Anderzijds is er veel aandacht gegeven aan de samenhang en interactie tussen de woning en de buitenruimte.

Parkbuurt_projectblad

Download

De redactie van de Architect selecteert elke dag het belangrijkste nieuws. Heb je nieuws dat misschien voor ons interessant is? Mail dan naar redactiedearchitect@vmnmedia.nl.