ARC24: De Meppel, Den Haag - Bureau Kroner architecten

De voormalige R.K. Technische school St. Paulus is eind jaren '50 gebouwd en kenmerkt zich als een typisch voorbeeld van de wederopbouwarchitectuur in Den Haag Zuidwest. Jarenlang stond het gebouw leeg en het had niet veel gescheeld of de school was gesloopt. Gelukkig kreeg het gebouw de status van rijksmonument en is het daarna grondig gerenoveerd. Dankzij de nieuwe invulling als campus van het ROC Mondriaan is De Meppel nu weer verzekerd van een stralende toekomst.

Toelichting Bureau Kroner architecten | Beeld Teo Krijgsman

In nauw overleg met Monumentenzorg Den Haag is er onder de overkoepelende strategie van ‘behouden, terugbrengen en toevoegen’ gewerkt aan de renovatie en restauratie van het gebouw. Zo zijn ‘littekens’ behouden, belangrijke stijlkenmerken gerestaureerd en is de verborgen schoonheid van het gebouw weer onthuld. Nieuwe ingrepen zijn op een gebalanceerde manier – soms als leesbare nieuwe tijdslaag, soms bescheiden en in lijn met aanwezige elementen – vormgegeven met oog voor detail, kleur en sfeer.

In het iteratieve en innovatieve proces zijn inventarisatie, ontwerp en bouwkundige (en daarmee ook financiële) beslissingen telkens gelijktijdig genomen. Goed overleg met de opdrachtgever, gebruikers, monumentenzorg, kleurhistorisch onderzoeker en de andere adviseurs was hiervoor zeer belangrijk. Ook de bijdrage – in alle fases – van aannemer Breijer was hiervoor van wezenlijk belang. Daardoor is het project binnen het gestelde budget én het gevraagde (zeer korte) tijdsbestek gerealiseerd.

Beeld Teo Krijgsman
Beeld Teo Krijgsman

De strategie van ‘behouden, terugbrengen en toevoegen’ is overal zichtbaar. Zo is het programma slim ingepast om de bestaande structuur te behouden. In de gevel is de originele raamverdeling teruggebracht, waardoor ook meteen de schil kon worden verduurzaamd. En in de verkeersruimte versterken de toegevoegde kanalen de intrinsieke kwaliteit van het gebouw. Dankzij het passende kleurconcept (op basis van kleurhistorisch onderzoek) zijn al deze elementen (bestaand en nieuw) goed samengebracht.

De grootste ambitie was om het monumentale gebouw te laten voldoen aan de huidige normen voor Frisse Scholen B én te verduurzamen (van label G naar A+), zonder het oorspronkelijke karakter van de ruimtes en de hoofdstructuur aan te tasten. Er is gekozen voor verduurzaming van de schil (o.a. monumentenglas en isolatie van het dak), maar alleen waar dat mogelijk is om zo het bouwfysische evenwicht niet te verstoren. Dankzij de nieuwe installaties wordt een prettig binnenklimaat gewaarborgd.

Beeld Teo Krijgsman
Beeld Teo Krijgsman

Den Haag Zuidwest is met de komst van De Meppel een levendige campus rijker. Juist deze school, gericht op leerlingen met multiproblematiek (zoals schoolverlaters, oudere leerlingen en statushouders), biedt met de entree-opleidingen een perspectief op een goede opleiding. Voor deze wijk, waar veel sprake is van laaggeletterdheid en jongeren zonder diploma, kan deze laagdrempelige vorm van praktijkonderwijs bijdragen aan oplossingen. De eerste succesverhalen van buurtbewoners zijn al geschreven.

Van tijdelijk gebruik en later zelfs leegstand naar een passende nieuwe invulling voor de komende twintig tot dertig jaar. Met de renovatie en het hergebruik van De Meppel blijft een bijzondere wederopbouwschool behouden voor Den Haag Zuidwest. Daarbij versterken zowel het nieuwe programma als de toegevoegde installatieonderdelen de intrinsieke kwaliteiten van het gebouw. Het is mooi om te zien dat de bedoelingen van de oorspronkelijke architecten zich in deze tijd nog steeds manifesteren.

  • Bureau-Kroner-architecten-De-Meppel-Den-Haag-01-Situatie-met-begane-grond

    Download
  • Bureau-Kroner-architecten-De-Meppel-Den-Haag-02-Concept-programma-oud-en-nieuw

    Download
  • 240403-2055-Inzending-De-Meppel-ARC24-Architectuur-Award

    Download

De redactie van de Architect selecteert elke dag het belangrijkste nieuws. Heb je nieuws dat misschien voor ons interessant is? Mail dan naar redactiedearchitect@vmnmedia.nl.