Energiezuinig ontwerpen met zonwering tussen glas

Energiezuinig ontwerpen met zonwering tussen glas

Bij het ontwerpen van energiezuinige gebouwen is er voor de keuze van de zonwering nu een nieuwe optie: de zonwering tussen glas van Pilkington. Het isolatieglas met in de spouw geïntegreerde jaloezieën of plissées kan zich qua zonwerende waardes meten met beweegbare buitenzonwering en is geregistreerd in de BCRG-database als een beweegbare buitenzonwering. Dit heeft een gunstig effect op de BENG-doelstellingen (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) bij het ontwerp en de bouw.

Architecten die betrokken zijn bij het ontwerpen van energiezuinige gebouwen zullen blij zijn te weten dat Pilkington Insulight met Screenline® nu geregistreerd is in de BCRG-database als een beweegbare buitenzonwering. Dit betekent dat het product gelijkwaardig wordt beoordeeld als beweegbare buitenzonwering, wat een gunstig effect heeft op de BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) doelstellingen bij het ontwerp en de bouw.

Het Bureau Controle Registratie Gelijkwaardigheid (BCRG) is een onafhankelijke organisatie. BCRG kwaliteits-, gelijkwaardigheids-en EMG-verklaringen zijn belangrijk voor het rekenen met de energetische en isolerende prestaties van producten en/of systemen. Ze zorgen ervoor dat ontwerpers, adviseurs en bestekschrijvers de waarden kunnen verwerken in de wettelijk verplichte energieprestatieberekening en energiebesparingsadviezen van gebouwen. Voor gebruikers van de databank, denk ook aan gemeenteambtenaren, bouwplantoetsers, EP-adviseurs en vastgoedeigenaren, is objectief getoetste informatie over de energieprestatie van producten en systemen van groot belang. Daarmee kunnen ze de energieprestatie van BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) berekenen. Ook kunnen ze van een nieuw of een bestaand gebouw het Energielabel bepalen, controleren of verbeteren.

Eergieprestatieberekening conform NTA 8800

De energieprestatie van gebouwen bepaal je sinds 2021 met de NTA 8800. Bij de bouwaanvraag en bij de oplevering maak je een energieprestatieberekening conform de NTA 8800 (BENG). Bij oplevering controleert het bevoegd gezag of het gebouw gerealiseerd is zoals berekend bij de bouwaanvraag. Dit resulteert in een energielabel en dat is belangrijk zoals bij de aanvraag van een Omgevingsvergunning. Je mag alleen van de forfaitaire rekenwaarden uit de NTA 8800 afwijken als er een gecontroleerde verklaring is van het product of systeem. Uitzondering hierop is wanneer er sprake is van een geharmoniseerde norm. In de BCRG-databank zijn deze gecontroleerde verklaringen te vinden. Vanaf 2021 is het isolatieglas van Pilkington Nederland opgenomen in deze BCRG-database. Dit betreft de kwaliteitsverklaringen voor Pilkington Insulight Sun met Suncool en Optitherm-coating. Het was al mogelijk de Ug-waarden te gebruiken die overeenkomen met reguliere HR++ waardes van isolatieglas zonder ScreenLine. Maar nu zijn ook de bijhorende Fc-waardes officieel opgenomen in de database.

De reductiefactor zonwering Fc geeft aan hoe efficiënt het bepaalde type zonwering is om zoninstraling en dus warmte tegen te gaan. Fc staat voor Factor en curtain. De Fc-waardes gebruik je om de zonwerende eigenschappen te waarderen met de jaloezieën in gesloten toestand. Het gaat hierbij dus om de maximale energiedoorgifte met ScreenLine in de spouw opgenomen. De NTA 8800 maakt onderscheid in forfaitaire reductiewaardes voor buiten- en binnenzonwering. Om die reden heeft BCRG nu aangegeven aan welk type zonwering uit tabel 7.5 van de NTA 8800 dit product gelijkwaardig is. In de afgegeven gelijkwaardigheidsverklaring zijn diverse jaloeziekleuren en combinaties van veel voorkomende Pilkington-coatings opgenomen. Het glas kan zich qua zonwerende waardes meten met beweegbare buitenzonwering in de kleuren wit en overige kleuren.

Profiteren van de zon

Pilkington Insulight met ScreenLine is isolatieglas met in de spouw geïntegreerde jaloezieën of plissées (black-out), ontwikkeld voor zon-, licht- en warmteregulering. Met de sinds 2021 verplicht gestelde BENG- eisen voor TO-juli kun je hiermee volgens Pilkington Nederland uitstekende resultaten boeken ter beheersing van het comfort in ruimten. ‘Vanwege deze variabele g-waardes zijn gedurende het gehele jaar substantiële besparingen mogelijk op verwarming, ventilatie en koeling. Dit zowel qua HVAC-verbruik als op de HVAC-apparatuur.’

Programma

Het programma glas met zonwering in de spouw van Pilkington Nederland bestaat uit meerdere soorten jaloezieën en (black-out) plissées. Je bedient het glas handmatig of op afstand, maar dit kan ook volledig automatisch via een gebouwbeheersysteem. In het systeem kun je specifieke data ingeven waardoor het weet wanneer de zon op de gevel staat. Door een sensor toe te voegen die meet wat de zonbelasting op de gevel is, wordt de geïntegreerde zonwering automatisch in de ideale stand gezet, al naar gelang de seizoenen en de wensen van de gebruiker. Het glas zorgt ook voor meer privacy en maakt het mogelijk te spelen met het invallende licht. Glas met de zonwering in de spouw heeft daarnaast als voordelen dat het ruimtebesparend is en dat de zonwering is beschermd tegen weersinvloeden en stof.

Tekst: Marco Groothoff

Dit artikel is gesponsord door Pilkington.