Duurzaamheid ingebakken in slankere gevelsteen

Duurzaamheid ingebakken in slankere gevelsteen

Slim, slank, sterk, veel duurzamer en ook nog eens goedkoper; bij baksteenfabrikant Vandersanden weten ze hoe je de aannemer moet verleiden. Gespreksonderwerp is de S-line. Dit is de fraaie, smallere gevelsteen waarmee ook architecten en constructeurs steeds vaker te maken gaan krijgen, zodat we ook in een duurzame toekomst met keramische bouwmaterialen kunnen werken.

In 2050 volledig CO2-neutraal zijn, zowel met de producten als bij de productie daarvan. De smallere baksteen is één van de eerste stappen op dat duurzaamheidstraject. Door de standaard baksteen te versmallen van 10 naar 7 à 7,5 cm wordt al gauw een derde minder CO2 uitgestoten. Dat begint al bij de productie, waarvoor een kwart minder energie en grondstoffen nodig is. Vervolgens is het transport duurzamer omdat er veel meer stenen op een pallet gaan. Tot slot kan bij de bouw met een lichtere funderingsconstructie worden volstaan en is er meer ruimte in de spouw voor isolatie. Bovendien is de smallere steen circa 10 procent goedkoper. Tel uit je winst.

De smalle baksteen draagt zijn eigen steentje bij, ook al neemt de gevelsteen maar een enkele procent van de milieu-impact van een gebouw voor zijn rekening”

'Door onze duurzame belofte zijn we weer volop aan het innoveren', zegt Peter Delsing, commercieel directeur bij de Nederlandse tak van Vandersanden. 'Daarbij is de samenwerking met andere partijen van groot belang. Of het nu gaat om grondstoffenleveranciers of de Koninklijke Nederlandse Baksteenindustrie; de energietransitie overstijgt het kortetermijnbelang. De smalle baksteen draagt zijn eigen steentje bij, ook al neemt de gevelsteen maar een enkele procent van de milieu-impact van een gebouw voor zijn rekening.'


Peter roept architecten, ontwerpers en niet te vergeten de opdrachtgever op om de S-line te omarmen en er zo vroeg mogelijk in de ontwerpfase al rekening mee te houden. Dat voorkomt dubbel werk, want dan hoeft de aannemer niet tijdens de bouw te improviseren. Bovendien maakt de smalle gevelsteen in combinatie met dikkere isolatie de MKI- en MKG-score ook een stapje beter en elke stap is nu belangrijk.

Voordelen slankere stenen

De suggestie dat de smallere steen moeilijker of lastiger zou zijn te verwerken, zoals Peter en Roland zo hier en daar horen, nuanceren ze graag. Natuurlijk zal het voor de man op de steiger even wennen zijn, maar daarna vallen bij het opperen en vermetselen allerlei ergonomische voordelen te behalen. De smalle steen is lichter, gemakkelijker op te pakken en altijd te combineren met gevelstenen in traditionele breedten of met steenstrips. Proeven in samenwerking met grote metselbedrijven laten zien dat er een iets andere slag moet worden aangewend en er iets minder specie nodig is. 'Samen met de circa 10 procent goedkopere smalle steen levert dat een positief beeld op”, aldus Peter. 'We weten dat de bouw redelijk conservatief is, maar in het kader van verduurzaming zien we ook een groeiende beweging voorwaarts.'

Weglaten

Ongetwijfeld zal er de komende jaren nog heel wat gemetseld worden. Gevels met baksteenmotief hebben voor zowel opdrachtgevers als architecten en bewoners nu eenmaal de gewenste authentieke uitstraling. Tegelijkertijd worden de maatschappelijke duurzaamheidseisen steeds strenger en komt er daardoor meer vraag naar andere materialen, nieuwe types isolatie en snelle (prefab)bouwmethoden. Met de duurzame slankere gevelsteen loopt Vandersanden in dat opzicht duidelijk voorop. 'Ik voorzie dan ook dat over enkele jaren de smalle gevelsteen de norm is geworden', zo kijkt Peter Delsing graag vooruit.

Ik voorzie dan ook dat over enkele jaren de smalle gevelsteen de norm is geworden”


De S-line wordt gepromoot als ‘De kunst van het weglaten’ en daar raken we de kern van duurzaamheid. Want besparen op grondstoffen, energie en tijd is de belangrijkste eerste stap naar een CO2-neutrale toekomst. Het is een belangrijke pijler onder het Together to Zero-programma van Vandersanden. Een andere belangrijke pijler is samenwerking, zegt Delsing. “Want het mooiste maak je samen: een gezonde, veilige en duurzame omgeving voor toekomstige generaties.”

Dit artikel is gesponsord door Vandersanden