VDR Bouwgroep: 'We kunnen niet eindeloos doorgaan met nieuwe materialen'
Luc Baltus, algemeen directeur van VDR Bouwgroep. Foto: Guido Benschop

VDR Bouwgroep: 'We kunnen niet eindeloos doorgaan met nieuwe materialen'

Hoe gaat de bouwsector de klimaatdoelen van Parijs halen? Volgens Luc Baltus van VDR kan de branche in ieder geval niet eindeloos doorgaan met het gebruik van nieuwe materialen en is losmaakbaarheid één van de oplossingen. Ook zet de algemeen directeur vraagtekens bij de drang van bedrijven om alsmaar te blijven groeien. "Wanneer is het genoeg?"

De bouwsector heeft te maken met een aantal beperkingen, zoals regels rondom PFAS-houdende grond, het verminderen van CO2-uitstoot en tekorten aan materialen en grondstoffen. De vraag is of er nog ruimte is voor groei. “Ik weet niet of je altijd moet groeien”, zegt Lucas Baltus, algemeen directeur van VDR Bouwgroep. “Wanneer is het genoeg? Als je de salarissen kunt betalen en kunt investeren in nieuwe producten, wat is daar mis mee? Natuurlijk is het mooi als je winst maakt en je die kunt delen met elkaar, zoals bij VDR gebeurt, maar dat is niet je eerste doel.”

Bekijk de video

Luc Baltus sprak over de klimaatdoelen van Parijs tijdens een webinar over duurzame en circulaire bouw, georganiseerd door Kingspan. Ook experts René Kraaijenbrink van LBP|Sight, Martin Mooij van Dutch Green Building Council en Patrick Theelen van Kingspan schoven aan, onder meer om te praten over het nut van energielabels, de waarde van BREEAM en het belang van losmaakbaarheid in de bouwsector.

Bekijk hier de webinar over duurzame en circulaire bouw.

Gevolgen klimaatverandering beperken

Een aanzienlijk deel van de CO2-uitstoot en het energieverbruik is toe te schrijven aan de gebouwde omgeving, de bouw en bouwmaterialen. Willen we in ons land meer rekening houden met het milieu en de gevolgen van klimaatverandering beperken, dan is duidelijk dat de bouwsector daar een belangrijke bijdrage aan kan leveren.

Meer dan CO2-reductie

Er is waarschijnlijk geen bedrijf dat niet bezig is met duurzaamheid of er ten minste over nadenkt. Consultant Sustainability René Kraaijenbrink van advies- en ingenieursbureau LBP|Sight ziet in de praktijk wel dat sommige bedrijven daar heel selectief één aspect uitlichten. “De focus ligt vaak enorm op de CO2-reductie, maar duurzaamheid gaat natuurlijk over veel meer aspecten.”

Levenscyclusanalyse

Om een volledig beeld te krijgen, begint hij voor bedrijven meestal met het uitvoeren van een levenscyclusanalyse. Zo’n LCA is een eenduidige methode om de milieu-impact van een product of bouwwerken te kwantificeren tijdens de gehele levenscyclus; van grondstofwinning tot sloop en mogelijk hergebruik. Daarmee is het volgens Kraaijenbrink een nuttig instrument om overwogen keuzes te maken. “We zien het als nulmeting. Waar staan bedrijven nu met hun product en productieketen? Vandaaruit kun je kijken wat de score is én waar de verbetermogelijkheden zitten.”

Nationale Milieudatabase

Een LCA dient meerdere doelen. Een producent of leverancier heeft de uitkomst van een LCA nodig om zijn product op te laten nemen in de Nationale Milieudatabase (NMD). Gebruikers van de database, zoals aannemers of architecten, kunnen daarin opzoeken welke bouwmaterialen het milieu het minst belasten.

Daarnaast vormt een LCA de basis voor de berekening van een MPG (Milieuprestatie Gebouwen), een maatstaf om te bepalen hoe duurzaam een bouwwerk is. Het Bouwbesluit stelt berekenen van de milieuprestaties verplicht in de B&U-sector. In de GWW-sector wordt de MPG steeds vaker opgenomen als gunningscriterium in aanbestedingen, constateert de Stichting Nationale Milieudatabase, die de gelijknamige database beheert.

Kingspan webinar duurzaam bouwen
Boven: Martin Mooij (links) en Luc Baltus. Onder: René Kraaijenbrink (links) en Patrick Theelen.

EPD voor QuadCore-panelen

Transparantie is een belangrijke pijler voor Kingspan, waarbij het doel is om beloftes waar te maken en duurzame stappen écht meetbaar te maken. Door de nieuwe LCA-berekening door LBP|Sight heeft Kingspan het QuadCore paneel laten opnemen in de NMD. De afgegeven EPD-certificaten (Environmental Product Declaration) in de database laten zien dat de milieubelasting van de sandwichpanelen met QuadCore-kern uiterst laag is.

Bouwen aan de toekomst

Wie voor Kingspan kiest, kiest niet alleen voor jarenlange expertise en innovatie, maar bouwt ook echt aan de toekomst. Want 90 mm dikke panelen behalen dezelfde Rc-waardes als een 100 mm-paneel met PIR. Dat scheelt al 10 procent in materiaalgebruik en dus ook 10 procent minder product aan het einde van de levenscyclus. Daar komt nog bij dat het paneel circulair inzetbaar is.

Wereldwijde strategie

Verduurzamen van producten is een van de onderdelen van het tienjarige Planet Passionate-programma van Kingspan. Met als voornaamste doel: zo min mogelijk belasten van het milieu. De wereldwijde duurzaamheidsstrategie omvat tal van inspanningen en maatregelen om energie- en waterverbruik te besparen, de uitstoot van CO2 te verminderen, producten te verduurzamen, hergebruik te stimuleren en bouwafval terug te brengen.

1 miljard PET-flessen

Het programma stelt concrete doelen, waaronder op het gebied van circulariteit. Zo is het doel om in 2025 1 miljard PET-flessen geüpcycled te hebben in de eigen productieprocessen. Vervolgens moet in 2030 alle QuadCore-isolatie geproduceerd worden met geüpcyclede PET-flessen. Kingspan werkt wereldwijd ook mee aan de Ocean Plastic Clean Up-programma's.

duurzaam bouwen
Kingspan werkt mee aan Ocean Plastic Clean Up.

BREEAM

Er zijn steeds meer bedrijven die de lat hoog leggen. Hun duurzaamheidsambities gaan verder dan alleen voldoen aan de eisen van wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld door hun projecten te laten certificeren voor een van de keurmerken van BREEAM, de onafhankelijke methode om projecten te beoordelen op integrale duurzaamheid. Dat kan zowel voor nieuwbouw, sloop, gebiedsontwikkeling als bestaande gebouwen.

Recordjaar

Het afgelopen jaar was een recordjaar voor BREEAM. Dat maakte Dutch Green Building Council (DGBC) onlangs bekend, de beheerder en ontwikkelaar van het BREEAM-NL keurmerk. Er waren in 2022 in totaal 1.197 BREEAM-NL certificeringen. Dat is een toename van 25 procent ten opzichte van 2021. Bestaande gebouwen haalden het vaakst een BREEAM-NL certificaat: 458 utiliteitsgebouwen en 600 woonprojecten.

Totale portefeuille

Een duidelijke trend die DGBC ziet is dat partijen ervoor kiezen om hun hele portefeuille te verduurzamen in plaats van afzonderlijke gebouwen. Dat betekent dat het aantal verduurzaamde gebouwen veel groter is dan het aantal BREEAM-certificaten. Het grootste portfolio in 2022 telde maar liefst 27.000 woningen.

Hoge bestendigheid

Kingspan QuadCore-sandwichpanelen en de bedrijfsvoering van Kingspan kunnen binnen de beoordelingsrichtlijn van BREEAM op meerdere vlakken bijdragen aan het behalen van de gestelde duurzaamheidseisen. Bijvoorbeeld door de hoge bestendigheid tegen verweer en aantasting en door de hoge isolatiewaarden. De meters die met een paneel worden gemaakt, tellen dan al snel goed mee voor dit certificaat.

Lees hier meer over de relatie tussen QuadCore en BREEAM.

Tweede leven voor bouwmaterialen

Dat de sector stappen zet op het gebied van verduurzaming ziet René Kraaijenbrink ook aan het toenemend aantal producenten van bouwmaterialen die net als Kingspan al bij de productie rekening houden met mogelijk hergebruik van hun producten. Ze kijken hoe ze hun eigen producten weer kunnen innemen om opnieuw in te zetten als grondstoffen. “Met de toepassing van secundair materiaal bespaar je primaire grondstoffen. Als je aan de voorkant producten kan maken van secundaire grondstoffen én daarbij de producten ook nog eens aan het einde van hun levensduur weer terugneemt om misschien nog een keer te gebruiken, dan snijdt het mes aan twee kanten.”

Dit artikel is gesponsord door Kingspan.