Reststoffen als grondstof voor nieuwe circulaire keukens

Reststoffen als grondstof voor nieuwe circulaire keukens

Reststoffen gebruiken als grondstof voor nieuwe producten, dat is de gedachte achter het circulaire keukenproces van Keller Keukens. Door de komst van dit proces wordt er bijgedragen aan het maatschappelijke doel om in 2050 een volledig circulaire economie te hebben. Om dit te realiseren werkt Keller Keukens samen met verschillende organisaties, zoals De Kok Bouwgroep. Zij zijn verantwoordelijk voor een belangrijk onderdeel in het circulaire keukenproces, namelijk het demonteren van oude keukens en de eerste sortering van de reststoffen.

De Kok Bouwgroep is als bouwpartner actief betrokken op het gebied van nieuwbouw- en renovatieprojecten en regulier- en mutatieonderhoud. Al jarenlang hebben ze met verschillende woningcorporaties uit de regio West-Brabant een ketensamenwerking. Onder deze projecten vallen ook de keukenrenovaties in samenwerking met Keller Keukens die uitgevoerd worden bij mutatie of in bewoonde situaties als de keuken niet meer voldoet. “Een goed voorbeeld hiervan is onze samenwerking met Laurentius Wonen, waar we jaarlijks zo’n 60 à 70 keukens vervangen”, aldus Tim Middelkoop, Projectcoördinator bij De Kok Bouwgroep. “Laurentius Wonen schrijft Keller Keukens voor als leverancier. Zo is onze samenwerking met Keller Keukens ruim 20 jaar geleden tot stand gekomen. Mede door gezamenlijke doelen zoals maatschappelijk verantwoord ondernemen is de samenwerking blijven bestaan”, vult Tim aan.

Eerst waren zaken als kwaliteit en service belangrijke selectiecriteria. Sinds het klimaatakkoord van Parijs dat in 2015 werd opgesteld is het criterium duurzaamheid steeds belangrijker geworden.”

Als organisatie die zich hard maakt voor klimaat en milieu is het belangrijk om te blijven ontwikkelen in de bedrijfsvoering op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo is Keller Keukens begonnen met het circulaire keukenproces wat een bijdrage levert aan een circulaire economie. “Eerst waren zaken als kwaliteit en service belangrijke selectiecriteria. Sinds het klimaatakkoord van Parijs dat in 2015 werd opgesteld is het criterium duurzaamheid steeds belangrijker geworden. Het behalen van de klimaatdoelen vraagt om een gezamenlijke inspanning. Het doel is om een volledig circulaire economie te hebben in 2050. Toepassing van de circulaire keukens van Keller draagt hieraan bij”, gaat Tim verder.

Circulaire keuken helpt de bouw verduurzamen
De communicatie tussen Keller Keukens en onze organisatie verliep vlot en er wordt altijd goed meegedacht in de plannen.”

De Kok Bouwgroep heeft sinds dit jaar een aparte werkgroep duurzaamheid om maatschappelijke projecten, zoals SROI (social return on investment) en het milieu, meer aandacht te geven. “Er zijn ambitieuze plannen en al een aantal mooie projecten gerealiseerd zoals het inzamelen en recyclen van onze werkkleding, een pilot met een elektrische bus en een bouwkennismakingsdag voor alle buurtkinderen van één van onze renovatieprojecten”. Naast deze initiatieven is het project bij verpleeghuis Molenstaete, waarbij in 2021 de keukens zijn vervangen, een mooie aanvulling op de circulaire economie gedachten. In totaal is er bij het project 5.620 kilo houtafval opgehaald, waarbij 100% ingezet is als nieuwe grondstof, 98% is hergebruikt en 2% gebruikt is voor groene energie. “De communicatie tussen Keller Keukens en onze organisatie verliep hierbij vlot en er wordt altijd goed meegedacht in de plannen”, aldus Tim.

Vanaf het moment dat Keller Keukens het circulaire keukenproces aanbiedt, kiezen we hiervoor bij de projecten van Laurentius.”

Voor het realiseren van een renovatieproject waarbij het circulaire keukenproces wordt toegepast, wordt er met verschillende partijen samengewerkt. “Vanaf het moment dat Keller Keukens het circulaire keukenproces aanbiedt, kiezen we hiervoor bij de projecten van Laurentius”, vertelt Tim. “Voordat we starten ontvangen wij een formulier voor het circulair vervangen van de oude keukens. Hierop staat praktische projectinformatie zoals het aantal keukens die vervangen gaan worden, de samenstelling ervan en natuurlijk de projectlocatie. Ook de startdatum is belangrijk voor het plaatsen van de container voor de circulaire afvoer van reststoffen”.

Circulaire keuken helpt de bouw verduurzamen

Tim vervolgt zijn verhaal, “Wij demonteren de oude keukens en verwijderen alle onderdelen die niet gerecycled kunnen worden. Alle onderdelen die circulair verwerkt kunnen worden, plaatsen we in de container. Zodra deze vol is wordt de container opgehaald. Van die materialen worden nieuwe grondstoffen gemaakt, die verwerkt worden tot nieuwe materialen. Hiervan worden bijvoorbeeld ook de nieuwe Keller keukens gemaakt”. Op die manier werken Keller Keukens en De Kok Bouwgroep samen aan een gezamenlijk doel, namelijk een volledig circulaire economie.

Op dit moment wordt alleen het spaanplaat van de keukens circulair verwerkt. De oude materialen worden vermalen en teruggestuurd naar de spaanplaatleverancier die het verwerkt voor nieuw plaatmateriaal. Andere reststoffen zoals kunststof en metaal worden wel gerecycled, maar worden aangeboden in de vrije markt. Een focuspunt voor in de toekomst is om ook deze materialen in het proces te verwerken voor 100% circulariteit.

Dit artikel wordt gesponsord door Keller Keukens.