Winnaar ARC22 Stedenbouw Award: Kleine Zennepark in Brussel door OKRA Landschapsarchitecten & BRUT
Kleine Zennepark. Beeld: OKRA Landschapsarchitecten en BRUT

Winnaar ARC22 Stedenbouw Award: Kleine Zennepark in Brussel door OKRA Landschapsarchitecten & BRUT

De winnaar van de ARC22 Stedenbouw Award is het Kleine Zennepark in Brussel door OKRA Landschapsarchitecten en BRUT. De jury prijst de chirurgische aanpak van het ontwerp en het hoge sociale ambitieniveau die past bij de complexe situatie in de stadswijk. De betrokkenheid en het uithoudingsvermogen van alle betrokken partijen worden als cruciaal beschouwd.

Uit een longlist koos de jury voor drie genomineerden, alle drie met een ander schaalniveau en in een andere ontwikkelfase. De genomineerden zijn volgens de jury een voorbeeld voor de vakgenoten, waarbij de plannen richting geven aan de uitwerking en tegelijkertijd ook ruimte bieden voor de ideeën van de architecten en ontwerpers.

Het Kleine Zennepark in Brussel door OKRA Landschapsarchitecten, in samenwerking met BRUT wint de ARC22 Stedenbouw Award

Winnaar Kleine Zennepark

Door het Kleine Zennepark wordt De Heyvaertwijk in Brussel van extra longen voorzien. Aan de hand van een ontwerp door OKRA Landschapsarchitecten, in samenwerking met BRUT, worden op chirurgische wijze loodsen en garages afgebroken om ruimte te maken voor groen en sociale activiteit. Zo worden de oude dakspanten van een drukkerij hergebruikt als frames voor klimplanten. Bovendien wordt er met de meanderende loop van het trottoir op symbolische wijze teruggekoppeld naar de vroegere bedding van de rivier de Kleine Zenne.

Een project als dit kun je onmogelijk realiseren zonder het uithoudingsvermogen en de betrokkenheid van alle meewerkende partijen”

Dit resulteert in een groene promenade die ruimte biedt voor sociale voorzieningen, waaronder scholen en cultuurcentra. Hiermee faciliteert het Kleine Zennepark de nodige verbinding binnen de stadswijk. De jury prijst daarom de sociale ambitie van het plan die past bij de complexe situatie van De Heyvaertwijk. De groene corridor speelt bovendien ook in het op duurzaamheidsvraagstuk. Zeker niet onbelangrijk is het proces achter de ontwikkeling van het ontwerp: 'een project als dit kun je onmogelijk realiseren zonder het uithoudingsvermogen en de betrokkenheid van alle meewerkende partijen'.

Nominatie Buurtskap de Tuunen

De jury ziet in De Tuunen een voorbeeldproject: Faro en Landscape Architects for SALE laat vakgenoten zien hoe je als stedenbouwkundige op een zinnige manier kunt bijdragen aan de woningcrisis. FARO en Landscape Architects for SALE toont zich een pionier in de omgang met flexwoningen. Daarnaast laat het project ons anders kijken naar wonen in het landschap. Bijzonder prijzenswaardig is de hoge kwaliteit van sociale huurwoningen; iets dat geenszins vanzelfsprekend is in de rest van Nederland.

De Tuunen. Beeld: IC4U
De Tuunen. Beeld: IC4U

Nominatie Vitaal Nijmegen Winkelsteeg

In Winkelsteeg vervlecht PosadMaxwan op een knappe manier de complexiteit van het industriegebied met de opgave waar de maatschappij voor staat. De woningcrisis, energietransitie en vergroeningsopgave vinden een plek in het plan. De jury prijst met name ook de gemeente Nijmegen: ze toont ambitie, besteed aandacht aan de continuïteit van het project. De jury is benieuwd hoe de strategie zich uiteindelijk manifesteert in een ruimtelijke uitwerking.

Winkelsteeg Nijmegen. Beeld: PosadMaxwan
Winkelsteeg Nijmegen. Beeld: PosadMaxwan

Jury

De jury van de ARC22 Stedenbouw Award bestaat uit Ivar Branderhorst (Ziegler | Branderhorst), Deborah Lambert (Felix Landscape), Marieke Berkers (architectuurhistoricus en journalist) en Patrick van Klooster (BPD).

De ARC22 Stedenbouw Award is een initiatief van MBI en de Architect

Perry de Kruif studeerde planologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en doet daar nu een master architectuur- en stedenbouwgeschiedenis. Perry loopt stage bij de Architect. Momenteel schrijft Perry een scriptie over de overeenkomsten en verschillen in ruimtelijk ontwerp tussen video games en architectuur.