Scale-ups krijgen eigen kantoor- en maakruimte op TU Delft Campus

Scale-ups krijgen eigen kantoor- en maakruimte op TU Delft Campus

Spin-offs en startups die uit hun jasje zijn gegroeid krijgen op de TU Delft Campus hun eigen werk- en kantoorruimte in het nieuwe 'acceleratorgebouw' NEXT Delft, gevestigd in het zuidelijke deel van de campus, vlak bij de rijksweg A13. Het staat bewust op de campus om jonge, veelbelovende bedrijven naar een next level te tillen. Het gebouw biedt niet alleen volop vergader- en werkruimte, maar ook makerspace om innovaties te ontwikkelen en te testen. Ector Hoogstad Architecten ontwierp het multi-tenant gebouw van ruim 10.000 m2 met een opvallende metalen gevel, die karakter aan het gebouw geeft en tegelijkertijd als zonwering functioneert. NEXT Delft is ontwikkeld in opdracht van Stone 22 en ASR Dutch Science Park Fund en wordt volgend jaar uitgebreid naar 20.000 m2 vloeroppervlakte.

NEXT Delft staat direct naast het door cepezed ontworpen Yes!Delft, het ‘incubatorgebouw’ van de spin-offs die de TU Delft voortbrengt. Deze beginnende technische en natuurkundige bedrijven kunnen in dit gebouw tegen een redelijke prijs ruimte huren. De startups die in YES! ‘volwassen’ zijn geworden, kunnen een next step maken naar NEXT Delftom zich verder te ontplooien naar een scale-up. Het gebouw bevat makerspaces, werkplaatsruimtes om lekker te kunnen knutselen en uit te proberen en om zakelijke afspraken te kunnen maken. Naast de verhuurbare kantoren zijn er ook shared facilities. De gemeente Delft, de TU Delft en ASR vinden het belangrijk dat technisch toptalent elkaar inspireert. Vandaar dat beide gebouwen, die praktisch op hetzelfde type huurder zijn gericht, naast elkaar staan.

Ecosysteem

Inmiddels hebben al verschillende bedrijven hun plek in NEXT gevonden. Het bouwvolume bestaat uit vier bouwlagen. De begane grond is extra hoog voor de makerspaces, waar ruimte is voor ontwikkelen en testen van kleinschalige innovatieve technieken. Op de eerste verdieping zitten kantoren gecombineerd met ontwikkel- en testruimtes. De bovenste twee verdiepingen zijn volledig ingericht als kantoorruimte. Het centraal gelegen atrium met veel groen en een in-het-oog-springende houten dakkap vormt het sociale hart van het gebouw.

Dit concept past veel beter bij het ‘nieuwe werken’ met flexibele werktijden en werkplekken in een kantoorgebouw dat in alle gemakken voorziet.”

De innovatieve bedrijvigheid die plaatsvindt binnen deze unieke hub waar technische kennis elkaar ontmoet, past binnen het ecosysteem van de TU Delft Campus. Deze locatie blijft de komende jaren groeien met bedrijven die hun technische innovaties in de markt weten te zetten. Het huren van kantoorruimten in een gebouw met meerdere gebruikers op dit moment een trend is op de Nederlandse kantorenmarkt. ‘Dit concept past veel beter bij het ‘nieuwe werken’ met flexibele werktijden en werkplekken in een kantoorgebouw dat in alle gemakken voorziet,’ zegt Bas Aarts. Hij is Architectural Advisor bij ontwikkelaar en leverancier van gevelsystemen Kawneer in Harderwijk en hij is als projectadviseur betrokken bij NEXT Delft. Het pand heeft een multifunctioneel atrium en een auditorium, horeca, informele en formele ontmoetingsplaatsen, vergaderzalen, co-working ruimtes, werkplaatsen om prototypes te bouwen en flexplekken. Daarnaast biedt het ruimte voor scale-ups die hun commerciële en technische vaardigheden verder willen ontwikkelen.

Scale-ups krijgen eigen kantoor- en maakruimte op TU Delft Campus

Flexibel en duurzaam kantoorgebouw

NEXT Delftis een integraal duurzaam gebouw, mede dankzij een oriëntatie-afhankelijk gevelontwerp waarin 3D-gevouwen en -geperforeerde borstweringen de zoninstraling reguleren. Het gebouw krijgt een BREEAM Excellent certificaat en de principes van de gezonde werk- en verblijfomgevingen van het WELL Building standard komen op verschillende plekken in het gebouw terug. Binnen dit ontwerp is ruimte gecreëerd voor het principe van biophilic design waarin de directe natuur is geïntegreerd, Veel beplanting in het interieur in de vorm van een vegetatiewand en bomen tot wel negen meter hoogte vergroot de connectie van de gebruikers van het gebouw met de natuurlijke omgeving en werkt positief op de gezondheid en de prestaties van de mensen die er werken. Koert Hougee, architect van Ector Hoogstad Architecten, is betrokken bij het ontwerp van NEXT Delft. EHA ontwierp een zo eenvoudig mogelijk casco voor de verhuurbare ruimtes voor huurders die ten tijde van het ontwerp nog niet bekend waren. Hij legt uit dat naast flexibiliteit duurzaamheid en dan met name klimaatadaptatie een van de uitgangspunten is van het ontwerp. De gebouwschil zorgt onder alle omstandigheden voor een stabiel binnenklimaat en hittestress in de directe omgeving wordt tegengegaan. ‘Veel groen in en rondom het gebouw is een voorwaarde, met minimale verharding en maximale vergroening van het buitenterrein,’ zegt Hougee.

Scale-ups krijgen eigen kantoor- en maakruimte op TU Delft Campus

Klimaatadaptief

Daarnaast sluit het gebouw aan bij de ecologische zone langs het water van de aangrenzende polders, waar een hoge biodiversiteit is te vinden. Er groeien veel inheemse bomen en heesters in de buurt en het gebied is een aantrekkelijke leefomgeving voor vogels, insecten en zoogdieren. De voor het gevelonderhoud noodzakelijke zone rondom het gebouw is als grasstrook uitgevoerd en bevat paddocktegels die bestand zijn tegen het gewicht van een hoogwerker en die water infiltreren om terreinverharding zoveel mogelijk te beperken. ‘Deze aspecten hebben we al in het ontwerp meegenomen,’ geeft Hougee aan. Naast het gevelontwerp zorgen zonwerend glas en een WKO-installatie met warmtepompen voor energiebesparing. De pv-panelen op het dak hebben dankzij de toepassing van witte dakbedekking een extra hoog rendement.

Scale-ups krijgen eigen kantoor- en maakruimte op TU Delft Campus

Horizontale geleding van de gevel

De gevels van NEXT Delftpassen naadloos in dit energiezuinige concept,’ zegt Hougee. Samen met Kawneer heeft Ector Hoogstad Architecten een duurzame, mooie en bijzondere gevel ontwikkeld, met eenvoudige en betaalbare ingrepen. In de basis is de dichte gevel een standaard aluminium cassettegevel, een marktconforme oplossing. ‘Esthetisch gezien is deze gevel allesbehalve een standaard gevel,’ zegt Hougee. De gevel bestaat uit een geperforeerde en deels driedimensionaal gevouwen cassettes gemonteerd op SIPS-elementen met daartussen gekoppelde kozijnenstroken ter plaatse van de glazen doorzichtdelen. Op de zonbelaste gevels zijn de aluminium gevelelementen ook deels vóór het glas geplaatst. ‘De kozijnen vormen dankzij zorgvuldige detaillering een ranke belijning en zijn daarnaast drager van de gevelelementen voor het glas,’ vult Aarts aan. ‘De horizontale geleding past het beste bij dit gebouw,’ geeft Hougee aan. ‘Je hebt een borstwering nodig bij elke kantooreenheid, zodat je er een bureau of werktafel tegenaan kunt zetten. Samen het verlaagd plafond met installaties en de constructieve vloer geeft dit een geleding met een halfopen-halfdicht verdeling’. De gevel is volledig demontabel gedetailleerd. ‘Dit is ook nodig, want bij de toekomstige uitbreiding wordt een deel van de gevel verwijderd om vervolgens te worden hergebruikt in de volgende fase,’ zegt Hougee.

Scale-ups krijgen eigen kantoor- en maakruimte op TU Delft Campus

Oriëntatie-afhankelijk

De driedimensionaal gevouwen gevelbeplating geeft niet alleen een uitstraling die past bij de gebruikers van aan het gebouw; het levert ook een positieve bijdrage aan het binnenklimaat. De gevels zijn ook oriëntatie-afhankelijk ontworpen. De oost-, zuid- en westgevel krijgen een bepaalde mate van zonwering waarbij het belangrijk is dat de zon wordt geweerd, maar toch voldoende uitzicht hebt en daglicht binnenkrijgt. De aluminium panelen aan de gevel vouwen naar buiten uit en vormen een luifel boven het glas. De driehoeken van de luifels zijn geperforeerd zodat ze gefilterd licht doorlaten. ‘Dat zorgt voor een aanzienlijke reductie van directe zonnestraling. Door zo’n driehoek beet te pakken en in een punt naar buiten te trekken, ontstaat veel reliëf in de gevel. In combinatie met de perforatie zorgt dit reliëf voor de markante uitstraling van het gebouw,’ zegt Hougee.

Dit artikel is gesponsord door Kawneer.