ARC22: Grootstadsblok Cadix, Antwerpen - Bovenbouw, BULK & Sergison Bates

Sergison Bates, Bovenbouw en BULK architecten ontwierpen vijf grote gebouwen die totaal anders zijn, maar toch bij elkaar horen. Het project bekleedt een prominente positie in de stad, als entree van het boomende Eilandje. Een nieuw dens grootstadsblok herbergt een rijke verscheidenheid in typologieën en gebouwideeën: tweehonderd woningen (maisonnettes, appartementen, grondgebonden en woon-werkwoningen) en commerciële ruimtes.

Toelichting BULK architecten | Beeld Stijn Bollaert

De ontwerpbureaus vinden elkaar in een gelijklopende visie op de hedendaagse stad en in de rol die een bouwbare, betaalbare architectuur daarin te vervullen heeft. Ze hanteren een gelijke onderzoekende houding die streeft naar de meest passende antwoorden, die niet alleen het gevraagde programma realiseren, maar ook steeds betekenisvolle en zingevende bouwstenen van die stad willen zijn.

De overall-visie, de basisprincipes van het inrichtingsplan en de geambieerde beeldkwaliteit werd gezamenlijk opgesteld. Binnen het plan nam elk een deel van de gebouwen voor zijn rekening in het architectuurontwerp. Van bij de kandidatuurstelling hebben we de ambitie geformuleerd een ‘inclusief project’ na te streven, waarbij maximaal ingezet is op maatschappelijke duurzaamheid in al zijn facetten. Het heeft geleid tot een krachtig, samenhangend bouwblok en tot een mooie nuance in de architectuur.

Grootstadsblok Cadix. Beeld Stijn Bollaert
Grootstadsblok Cadix. Beeld Stijn Bollaert

De volgende materialen en technieken zijn toegepast: BEO-veld met centrale warmtepomp, PV-panelen, zonnecollectoren, warmte terugwinning door HR-WTW, hergebruik van de warmte uit grijs water; integraal waterbeheer: opvang, vasthouden van regenwater op de ingerichte groene zones, groendaken en hemelwaterbuffer. Ondergrondse parking enkel onder het bovengronds bouwvolume; duurzaam en beperkt materiaalgebruik door compacte gebouwvormen, recycleerbaarheid, prefabricatie, modulariteit, prefabricatie, modulariteit, prefabricatie en flexibiliteit.

CADIX A5 is een ‘inclusief project’, waarbij maximaal ingezet wordt op maatschappelijke duurzaamheid in alle facetten. Duurzaamheid gaat hand in hand met belevingswaarde en leefkwaliteit. Het project behaalde een BREEAM Outstanding score. Een speerpunt bij deze score is het hoge leefcomfort dat de bewoners genieten. Er is ingezet op een goede binnenluchtkwaliteit door gezonde afwerkingsmaterialen te kiezen met zo laag mogelijke gehaltes aan Vluchtige Organische Stoffen.

Grootstadsblok Cadix. Beeld Stijn Bollaert
Grootstadsblok Cadix. Beeld Stijn Bollaert

Elk gebouw vormt de logische vertaling van ligging, structuur en programma. Het Havengebouw aan het water heeft een robuuste identiteit door de nadruk te leggen op de totale gebouwschaal enerzijds en de repetitie van grote erkers anderzijds. De Oostkaaireeks met drie gebouwen vormt een levendige straatwand. Het Palazzo creëert een monumentale, solide figuur op de rand tussen water en boulevard. Het binnenhof is het bindend element, dat een natuurlijke passage en aangenaam verblijf mogelijk maakt.

Het project kent een grote diversiteit aan woningen in typologie en grootte. Door units koppelbaar te maken wordt maximaal ingespeeld op de woningbehoefte, vandaag én in de toekomst. Alle woningen zijn ontworpen vanuit het levenslang-wonenprincipe. Een gemengd programma zorgt voor een levendige plint. Als een grote tuin regelt het binnenhof de collectiviteit van het bouwblok. Elk gebouw heeft een duidelijk adres aan de straatzijde, maar binnenin verfijnt de routing.

De redactie van de Architect selecteert elke dag het belangrijkste nieuws. Heb je nieuws dat misschien voor ons interessant is? Mail dan naar redactiedearchitect@vmnmedia.nl.