ARC22: Woning GN, Gent (B) - ae architecten

De kleine stadswoning is gelegen in een steegje in het historische centrum van Gent nabij het belfort en de kathedralen. De bewoners besloten om een 16de -eeuws leegstaand pand om te vormen tot een hedendaagse stadswoning voor een jong gezin. Aangezien het pand langs 3 zijden ingebouwd was door de omliggende bebouwing, was de uitdaging om buitenruimte toe te voegen en voldoende licht en lucht in de woning te genereren.

Toelichting ae architecten | Beeld Jan Baes Petra Decouttere

Het pand nestelde zich tussen de hoge muren van de steeg en ging met zijn dakvorm in dialoog met een aanpalende dienstwoning. Voor ons was het bijzonder belangrijk om de relatie met de buur en de steeg te behouden en zelf te versterken. Hiervoor hebben we geopteerd om de bestaande gevel zoveel mogelijk intact te laten en met een andere materialiteit in de hoogte te gaan en daar een extra buitenruimte te voorzien, terwijl een patio licht en lucht tot op de eerste verdieping in de woning brengt.

ARC22 Woning GN Gent ae architecten. Beeld Petra Decouttere
Beeld Petra Decouttere

Ondanks de kleine schaal van dit project was hier naast uitvoerige stabiliteitsstudies, toch ook heel wat ander overleg voor nodig. Er was geen groot interdisciplinair team maar er waren wel een groot aantal meetings met de stadsdiensten zoals erfgoed, monumentenzorg en de kwaliteitskamer waarin de verschillende historische, esthetische en kwalitatieve aspecten van het project onder de loep genomen werden.

De details vloeien volgens ons voort uit de benadering van het project en bijgevolg uit de materialiteit. In de straat opteren we voor een bescheiden artisanale materialisatie ter hoogte van het oude gedeelte, met daarboven een glossy hedendaagse detaillering, die zorgt voor een duidelijke toevoeging en meer licht in de steeg.

In het interieur staat de materialiteit in teken van huiselijkheid en de detaillering in functie van geriefelijkheid. Deze dienen bijgevolg toe aan de leef kwaliteit.

Bij de ontmanteling van het bestaande pand kwamen vele lagen uit de geschiedenis tevoorschijn. Het idee rees al snel om enkele basisdetails aan te zetten waar we ons als algemeen beeld naar willen richten.

Naast het vooraf uitdenken van de detaillering werden deze verder ontwikkeld op de werf. Waar nodig werden de details live bijgestuurd om het algemene beeld te bewaken.

Vooreerst is er natuurlijk de centrale ligging in de stad die maakt dat er geen grote pendelbeweging tussen wonen en werken is. Vervolgens is het een verbouwing waar we de bestaande gevels hebben gerecupereerd en op punt gesteld zodat we niet onnodig nieuwe materialen dienen aan te boren en bovendien is het een compacte woning met efficiënt ruimtegebruik.
We spelen ook in op het collectieve geheugen, waarmee we ook dit project aan de sociale duurzaamheid toetsen.

De organisatie is op basis van het licht en zicht. De leefruimtes bevinden zich op de 2de verdieping onder het dakterras. De slaapkamers en de badkamer situeren zich op de 1ste verdieping, deze krijgen licht en lucht via een patio en liggen toch iets verhoogd ten opzichte van de straat. Op het gelijkvloers is er bergruimte en de wasplaats. De wasplaats kan ook omgevormd worden tot een kleine praktijkruimte.
(Het gelijkvloers beschikt slechts over de helft van de oppervlakte.)

De redactie van de Architect selecteert elke dag het belangrijkste nieuws. Heb je nieuws dat misschien voor ons interessant is? Mail dan naar redactiedearchitect@vmnmedia.nl.