ARC22: The Butterfly Effect - VenhoevenCS

Insecten zijn van groot belang voor ecosystemen en de biodiversiteit. Helaas ondervinden de kleinste bewoners van het natuurlijke landschap zware hinder door snelwegen. Het opheffen van de barrière is het vertrekpunt van de ontwerpoplossing 'The Butterfly Effect'. Als overspannende structuur wordt de oplossing tevens gebruikt voor energieopwekking en worden vervuiling door uitstoot en geluidshinder door verkeer beperkt. The Butterfly Effect pakt daarmee gelijktijdig meerdere problemen aan.

Toelichting VenhoevenCS

The Butterfly Effect is een lichte overspanning over de snelweg bestaande uit materialen die zonne-energie opwekken. De ruimte voor infrastructuur wordt daarmee dubbel gebruikt voor het opwekken van duurzame energie. Via een web van kabels – in connectie met de boomtoppen – kunnen insecten de snelweg veilig oversteken. Fijnstof en stikstof dalen minder ver neer op het landschap en een bosstrook langs de weg vangt het geluid op. De biodiversiteit wordt zo versterkt en de geluidsoverlast neemt af.

The Butterfly Effect is een modulaire draagconstructie met honingraatstructuur. Die structuur wordt ingevuld met lichtgewicht fotovoltaïsche vlakken. Om insecten aan te trekken, worden de vlakken uitgevoerd in verschillende natuurlijke tinten. Door de overspanning in hoogte te variëren, kunnen zoveel mogelijk soorten insecten de weg oversteken – van grasspriet tot boomkruin. De overspanning wordt gedeeltelijk opengelaten ten behoeve van de doorlaatbaarheid van lucht, water, vogels en insecten.

Het ontwerp voor The Butterfly Effect als lichte overspanning over infrastructuur is wereldwijd toepasbaar boven (snel-)wegen, spoortrajecten en binnen stedelijke omgevingen. De lengte van de constructie is variabel en kan zowel aaneengeschakeld als opgeknipt worden. Vanuit het prototype zal het zich verder ontwikkelen. Dankzij de modulaire structuur kunnen innovatieve materiaalontwikkelingen snel worden getest. De verwachting is bijv. dat de fotovoltaïsche vlakken worden uitgevoerd op textiel.

Het nadenken over energieopwekking en biodiversiteit in het landschap vraagt om een nieuwe kijk op de welvaart. Niet alleen economische welvaart, maar ook een brede vorm van welvaart in natuurlijke, menselijke, infrastructurele en sociale zin tellen mee. Doordat The Butterfly Effect op veel plekken toepassingsmogelijkheden kent, kan het idee erachter ook publiek ‘beleefbaar’ worden – bijvoorbeeld in relatie tot brede welvaart, groene energie, biodiversiteit en natuur.

  • ButterflyEffect_section_HR

    Download
  • The-Butterfly-Effect_VenhoevenCS_panel

    Download

Lees meer over

Redactie de Architect

Redactie de Architect

De redactie van de Architect selecteert elke dag het belangrijkste nieuws. Heb je nieuws dat misschien voor ons interessant is? Mail dan naar redactiedearchitect@vmnmedia.nl.