ARC21: Entreegebouw Koning Willem I College - Nieuwe Architecten

"Het beste gebouw voor het beste onderwijs" Dat was kortom de vraag die het KW1C ons stelde. Wij hebben dit geïnterpreteerd als een opgave waarbij wij het gebouw onderdeel laten zijn van de leeromgeving. Het is de kans om mogelijkheden te tonen van bewust, duurzaam en circulair materiaalgebruik. Gezond, energieneutraal, modulair en flexibel. Een leesbaar gebouw met zichtbare installaties, techniek en verbindingen. Een gebouw dat als inspiratie kan dienen voor nieuwe generaties techniekstudenten.

Tekst Nieuwe Architecten

De hoge ambitie die wij aan dit project hebben gekoppeld, kon alleen worden gerealiseerd door een integrale aanpak. Wij hebben voor onze opdrachtgever een totaalontwerp kunnen leveren, waarin wij eerst de randvoorwaarden vanuit het bestemmingsplan hebben gecreëerd en zowel het ruimtelijk als functioneel PvE hebben vormgegeven. Vervolgens hebben wij alle fasen hebben doorlopen, tot en met het interieur, way-finding en terreinontwerp aan toe, waar mogelijk in samenwerking met studenten.

Houtconstructie Koning Willem I College door Nieuwe Architecten. Beeld Stijn Poelstra
Houtconstructie Koning Willem I College door Nieuwe Architecten. Beeld Stijn Poelstra

Integraliteit is alleen te realiseren door samenwerking. Als architect zijn wij degene geweest die de integraliteit heeft geborgd, en hebben daarin de overige adviseurs in geïnspireerd en uitgedaagd. In de TO-fase hebben wij met marktpartijen ervoor gezorgd dat bijzondere onderdelen zoals de houtconstructie en de gevel zo geëngineerd zijn dat maakbaarheid geborgd is. In uitvoering is deze solide basis in samenwerking met aannemer, onderaannemers en leveranciers verder uitgewerkt.

Het maken van de hoofddraagconstructie in hout vergde in 1e instantie een goede afstemming van de hoogte van vloerpakketten irt afmetingen van kolommen, liggers en diagonalen. Het snijpunt van de diagonalen is zorgvuldig bepaald zodat dit lijnenspel mooi doorloopt. Een 2e uitgangspunt was een detail te maken dat eenvoudig in het werk gemonteerd kon worden en te prefabriceren was. Tot slot was het 3e uitgangspunt een aanzicht te creëren in volledig hout afgestemd op maatregelen met betrekking tot brandwerendheid.

In het prijsvraagtraject hebben wij voorgesteld om de hoofddraagconstructie in hout uit te voeren. Wij waren ons bewust van de keuze en de verantwoordelijkheid die deze met zich meebracht ten aanzien van het realiseerbaar maken van dit idee. Wij hebben in de DO-fase intensief met constructeur Pieters Bouwtechniek samengewerkt om de constructie te ontwerpen. Vervolgens hebben wij in TO-fase houtleverancier Woodteq onderdeel gemaakt van het ontwerpteam om vanuit de markt 'know-how' in te winnen.

In uitvoering heeft de houtconstructie nog een verbeterslag ondergaan waarbij Heko spanten de knoop ogenschijnlijk eenvoudiger heeft gemaakt. Binnen in de knoop is staal verlijmd in de fabriek. Op locatie kon daardoor zeer snel gebouwd worden en waren er slechts enkele boutverbindingen nodig voor montage. De sparingen zijn vervolgens afgedicht met een houten prop ten behoeve van brandwerendheid. Het resultaat is een zeer elegante constructie waarin verbindingen in lijn met het ontwerp zijn gebracht.

Houtconstructie Koning Willem I College door Nieuwe Architecten. Beeld Stijn Poelstra
Houtconstructie Koning Willem I College door Nieuwe Architecten. Beeld Stijn Poelstra

Duurzame ingrepen zijn binnen deze opgave als onderwijzende elementen ingezet. Ter inspiratie is zoveel mogelijk techniek in het zicht geplaatst en is de installatieruimte (die normaal als dichte doos op het dak wordt neergezet) geplaatst in de entreehal achter een grote glazen pui. Op info-schermen zijn de opbrengst van de zonnepanelen en andere actuele prestaties van het gebouw af te lezen. Alle duurzame ingrepen zijn voorzien van QR-codes zodat studenten zich in de werking kunnen verdiepen.

De nieuwbouw is uniek voor Nederland en Europa. Bijzonder is de toepassing van de houten constructie in combinatie met betonnen vloeren. Hiermee is er ondanks de lichte houtconstructie voldoende massa in het gebouw voor beperking van geluidsoverdracht tussen verdiepingen en massa voor accumulerend vermogen. Door vergaande engineering en prefabricage is de houten draagconstructie inclusief vloeren in slechts 3 maanden gerealiseerd. Een toonbeeld van de mogelijkheden in het toepassen van hout.

Lees meer:

01_ISO.pdf

Download