ARC21: Little C, Rotterdam - CULD

Little C viert hoog stedelijk, informeel wonen in een woongebied waarin stedenbouw, architectuur en buitenruimte elkaar in één verhaal versterken. Een nieuw stuk stad dat vanaf de oplevering prettig, doorleefd en tijdloos aanvoelt en dat als een puzzelstuk verschillende stadsdelen aan elkaar hecht. Het bestaat uit een mix van ca. 350 woningen, kantoren en overige functies op een waterfront locatie.

Tekst CULD

Bij het opstellen van het stedenbouwkundige plan zijn een aantal essentie opgesteld waar altijd aan terug getoetst is. De verankering in de stad resulteerde in de fijne stedenbouwkundige korrel geïnspireerd door de Berlijnse Hackische Hofe met een flink programma om de eigenwaarde van de buurt te kunnen opeisen. De openbare ruimte is tactiel en informeel met inspiratie uit Greenwich village New York.

Het unieke aan de planvorming is de integrale aanpak op zowel stedenbouw, als architectuur en landschap gerealiseerd door CULD Inbo samen met opdrachtgever. Er is gewerkt in designteams waar andere disciplines in een vroeg stadium aansloten. Waaronder Ruud-Jan Kokke (kunstenaar/ontwerper) verantwoordelijk voor het staalwerk van o.a. de bruggen, wat de wijk een stoere uitstraling geeft.

Wij dragen bij aan de SDG door verschillende ingrediënten toe te passen: veel groen en uitbundige beplanting langs de gevels, op pleintjes en daken, plaatsing van volwassen bomen, aanleg van een park dragen bij aan de biodiversiteit en de bestrijding van hittestress. Het grote retentiedak (watercapaciteit van een zwembad van 25 m) betekent hergebruik van regenwater en besparing van kraanwater.

In Little C is volop ruimte voor ontmoeting, op collectieve daktuinen en de gezellige pleinen. Door de gebouwen in een cluster te organiseren en de toegangslift strategisch te plaatsen ontstaat er activiteit en ruimte voor ontmoeting op de pleintjes tussen bewoners en plint gebruikers. Het realiseren van de loopbrug tussen het Familiehuis en EMC maakt de zorg beter toegankelijk en laagdrempelig.

Little C pleintje door CULD. Beeld CULD
Little C pleintje door CULD. Beeld CULD

Door te kiezen voor een stedenbouwkundige opzet met 15 kleine gebouwen die van maat verschillen en waarbij de grootte overeenkomt met de omringende hoge gebouwen zoals de GEB toren uit 1928 is een natuurlijke setting gecreëerd. Het ruimtelijk concept: dorp met een grootstedelijk karakter vertaald zich in een fijnzinnig stedelijk milieu met een hoge dichtheid en een kleine korrel.

Door de toevoeging van een groot aantal planten, het opvangen van regenwater en deze te benutten voor deze beplanting doet Little C een mooie bijdrage aan de biodiversiteit in de stad. Het opvangen van het water en hergebruiken voor de beplanting zorgt voor het beperken van de rioolbelasting tijdens piekbuien. De aanleg van het nieuwe park voor Little C zorgt voor meer broodnodig groen in de stad.

Lees meer: