ARC21: Tuinwijk Stuivenberg, Antwerpen - De Nijl Architecten

Het herontwerp van deze tuinwijk in Antwerpen had twee praktische opgaven: de inpassing van enkele verkochte huizen en de toevoeging van appartementen. We hebben dit gegeven benut om de stedenbouwkundige structuur te versterken en de sociale tuinwijk beter te hechten aan de omgeving. Goede woningen in de luwte van de stad, een waardige woonplek voor de smalle beurs. Een thuis om trots op te zijn.

Tekst De Nijl Architecten

Aanwezige elementen, zoals enkele monumentale gebouwen en een plantsoen met volgroeide bomen, zijn onderdeel van het geheel gemaakt. Kleinschalige clusters appartementen markeren overgangen. Lichte variaties in de huizen zorgen voor grote woningdifferentiatie. De beeldtaal is herkenbaar, maar verfijnd en ondersteunt het collectieve karakter van de tuinwijk. Architectuur en stedenbouw hand in hand.

Hoboken, Antwerpen, woningen, wijk, door De Nijl architecten, Rotterdam NL. Beeld Jannes Linders

Het herontwerp van de tuinwijk zagen we als een klassieke woningbouwopgave: rationeel bouwen met een grote samenhang tussen buitenruimte en bebouwing, gericht op kwaliteit. Dat viel mooi samen met de positie van de architect in Vlaanderen als coördinator van de andere disciplines. Samen met landschapsarchitect, constructeur en installatieadviseur is aan één leidend idee gewerkt.

De duurzaamheid van de nieuwe tuinwijk ligt besloten in de vanzelfsprekendheid van de alledaagse leefomgeving. Woonstraten, dwarspaden en het centrale plantsoen vormen een fijnmazig en logisch weefsel. Privé en openbaar zijn met groene erfscheidingen afgebakend. Woningen zijn volgens strikte richtlijnen voor bruikbaarheid ontworpen, de beeldtaal is tijdloos. Een wijk voor een leven lang goed wonen.

Sociale huisvesting in Vlaanderen maakt ca. 10% van het woningbestand uit en is bedoeld voor een zeer diverse groep mensen met een laag inkomen. Deze groep is gebaat bij een leefomgeving waar je gemakkelijk kunt samenwonen. Ons project zorgt daarvoor en voegt daar twee betekenissen aan toe: een betere ruimtelijke relatie met het grotere verband en een zorgvuldig vormgegeven woonsfeer. Trots.

Schaal en aanhaken van de omgeving zijn kernwoorden. Door de appartementen onder te brengen in kleine clusters van gebouwen bleef de schaal van de huizen (en de tuinwijk) intact. Die clusters zijn benut om de link met de omgeving te leggen: de monumentale gebouwen langs de Salesianenlaan en het centrale plantsoen. De beeldtaal is afgeleid van de monumentale gebouwen en bindt alles samen.

Hoboken, Antwerpen, woningen, wijk, door De Nijl architecten, Rotterdam NL. Beeld Jannes Linders

Inspelen op klimaatverandering en tegengaan van hittestress waren leidend. Bij het herontwerp van de tuinwijk hebben we de verharding sterk teruggebracht. Straatprofielen zijn versmald ten gunste van grotere (voor)tuinen en bredere groene dwarsstraten. Volgroeide bomen zijn behouden, nieuwe bomen aangeplant. Langs de rijbanen is mogelijkheid tot infiltratie.

De in te passen huizen gaven richting aan de verkaveling en de bouwvorm: traditionele huizen met kap. We kozen voor een rationele planopzet en gekende technieken. Variaties komen voort uit verbijzonderde koppen en kappen. Zo kon alle aandacht (en budget) uitgaan naar een waardige verschijningsvorm met materialen die mooi verouderen. De beeldtaal zoekt een relatie met de omgeving en verrijkt deze.

Lees meer

Tuinwijk-Stuivenberg_TEK-01_Transformatie-3.pdf

Download
 • Tuinwijk-Stuivenberg_TEK-01_Transformatie-3.pdf

  Download
 • Tuinwijk-Stuivenberg_TEK-02_Inplanting-3.pdf

  Download
 • Tuinwijk-Stuivenberg_TEK-01_Transformatie-3.pdf

  Download
 • Tuinwijk-Stuivenberg_TEK-02_Inplanting-3.pdf

  Download
 • Tuinwijk-Stuivenberg_TEK-03_Perspectief-3.pdf

  Download
 • Tuinwijk-Stuivenberg_TEK-01_Transformatie-3.pdf

  Download
 • Tuinwijk-Stuivenberg_TEK-02_Inplanting-3.pdf

  Download
 • Tuinwijk-Stuivenberg_TEK-03_Perspectief-3.pdf

  Download
 • Tuinwijk-Stuivenberg_Documentatie-1.pdf

  Download